Speta: Organul competent de executare

Speta: Organul competent de executare

Intrebare:

Competenta pentru executarea hotararii judecatoresti prin care s-a dispus atragerea raspunderii membrilor organelor de conducere si/sau supraveghere, conform dispozitiilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, si pentru creante fiscale revine executorului judecatoresc sau organului fiscal?

Raspuns:

Ca regula generala executarea silita impotriva organelor de conducere si/sau supraveghere se efectueaza de catre executorul judecatoresc, astfel cum prevede art. 142 alin (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

Art. 136 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, deroga de la dispoziţiile art. 142 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, si prevede ca in cazul in care s-a dispus atragerea raspunderii membrilor organelor de conducere si/sau supraveghere,in conformitate cu dispozitiile cap. IV din Legea nr. 85/2006, si pentru creante fiscale, executarea silita se efectueaza de organul de executare in conditiile Codului de procedura fiscala.

Ca urmare competenţa de punere în executare a hotărârii judecătorului-sindic, vizând atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere sau de supraveghere din cadrul societăţii supuse procedurii insolventei reglementata de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aparţine organelor fiscale de executare, potrivit dispoziţiilor art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numai în situaţia în care în pasivul debitorului insolvat se află şi creanţa fiscală. ( Decizia nr. 6/14.05.2012 a ICCJ publicata in MO 411/2012).

Baza legala:

Ordonanta guvernului nr 92 / 2003 articolul art. 33,art. 136 alin. (6)
Legea nr 85 / 2006 articolul 142 alin.(1)

Sursa: anaf.ro

Data aparitiei: 06 septembrie 2013

Servicii audit > Audit EAM & Audit TEAM < Firma audit

Leave a Reply