Speta: Operatiune lohn

Speta: Operatiune lohn

Discutam despre situatia in care, in cadrul unui contract de executie lucrari, partenerul firmei se obliga sa confectioneze o structura metalica cu materialele firmei. In luna august firma a trimis materialele insotite de un aviz de insotire a marfii pe care a specificat ca sunt materiale pentru respectivul contract si un proces-verbal de custodie.

In octombrie, la finalizarea lucrarii, societatea partenera factureaza valoarea intregii confectii, conform pretului din contract, care include si valoarea materialelor firmei. Firma a facturat la randul sau partenerului contravaloarea materialelor folosite si a intocmit un proces-verbal de scoatere din custodie a acestora.

E corecta in acest caz facturarea de catre firma a materialelor folosite in cadrul confectiei in luna octombrie, atat timp cat ele au fost trimise cu aviz de insotire a marfii in luna august?

Din datele furnizate rezulta ca:

In cadrul contractului de executie lucrari, prestatorul se obliga sa confectioneze o structura metalica cu materialele clientului, in cazul de fata clientul fiind firma dvs.;

Firma dvs a trimis materialele cu aviz in care ati specificat ca materialele sunt pentru cda dvs., precum si un proces vb de custodie;

La terminarea lucrarii, furnizorul va factureaza lucrarea la pretul din contract, pret care include si materialul furnizat de dvs;

La randul dvs. facturati materialele livrate si intocmiti si un proces vb de scoatere din custodie.

Avand in vedere ca dvs. ati trimis materialele pentru lucrarea dvs., ar fi trebuit ca acestea sa nu fie incluse in pretul lucrarii din contract. Presupunem ca este o eroare care a pornit inca din faza de contractare cand s-a convenit pretul in care au intrat atat manopera prestatorului cat si materialele trimise de dvs.

La trimiterea materialelor pentru prelucrare trebuie:

– sa se inregistreze in contabilitate aceasta operatiune utilizand contul 351 ” Materii si materiale aflate la terti”, cont cu ajutorul caruia se tine evindenta stocurilor de materii prime si materiale trimise la terti pentru prelucrare sau in custodie, in cazul dvs. fiind trimise pentru prelucrare
351 = 301.

S-a procedat corect la intocmirea avizului de insotire a materialelor si a procesului verbal de predare primire a materialelor trimise la prelucrare ( in loc de proces verbal de custodie ), proces care trebuie semnat si de partenerul dvs., care la randul sau trebuie sa evidentieze extracontabil materialele primite de la dvs. in contul 8032 „Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare. Acest aspect este reglementat atat la punctul 284 (1) si (2) cat si la punctul 354 (1) si (2)din Ordinul 1802/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate:

„284. – (1) Detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie inregistrate in contabilitate, sunt interzise.

(2) In aplicarea alin. (1) este necesar sa se asigure:
a) receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate in entitate si inregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, in custodie sau in consignatie se receptioneaza si inregistreaza distinct ca intrari in gestiune. In contabilitate, valoarea acestor bunuri se inregistreaza in conturi in afara bilantului;”

„354. – (1) Drepturile si obligatiile, precum si unele bunuri care nu pot fi integrate in activele si datoriile entitatii se inregistreaza in contabilitate in conturi in afara bilantului, denumite si conturi de ordine si evidenta.

(2) In aceasta categorie se cuprind: angajamente (giruri, garantii, cautiuni) acordate sau primite in relatiile cu tertii; imobilizari corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, in pastrare sau custodie.”

La primirea materialelor procesate, respectiv structura metalica, ocazie cu care ati intocmit corect procesul verbal de primire a bunurilor prelucrate se va inregistra in contabilitate:
– materialul procesat restituit: 301 = 351 si
– factura privind serviciile de procesare ale partenerului dvs. 628 = 401

In schimb nu puteti factura materialele folosite, deoarece acestea au fost predate spre prelucrare, dupa care v-au fost restituite.

De aceea este necesar a incheia un act aditional la contractul de procesare in care sa modificati pretul, noul pret trebuind sa includa doar valoarea procesarii, nu si pe cea a materialelor. In situatia prezentata de dvs. cresc „artificial” veniturile.

De aceea furnizorul trebuie sa emita o factura de stornare a materialeor incluse in pretul initial al contractului, deoarece de la acesta ati primit doar servicii. Activitatea de procesare in situatia prezentata de dvs. este o activitate de lohn, care este o activitate de prestari servicii. In acest caz procesatorul emite o factura de servicii pentru transformarea stocurilor de materiale in produs finit.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 16 noiembrie 2015

Leave a Reply