Speta: Marfuri Norvegia

Speta: Marfuri Norvegia

Analizam cazul unei firme care achizitioneaza din Norvegia marfa in regim de import definitiv (taxe vamale, TVA), conditia de livrare DDP. Vom vedea cum se poate incadra in jurnal aceasta achizitie si care vor fi notele contabile.

Din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata, potrivit art. 126 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera operatiune impozabila importul de bunuri efectuat in Romania de orice persoana, daca locul importului este in Romania, potrivit art. 1322.

Potrivit art. 132 indice 2 alin. (1) locul importului de bunuri se considera pe teritoriul statului membru in care se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar.

Astfel, importul bunurilor din Norvegia in Romania este operatiune impozabila din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata. In conformitate cu prevederile art. 151 indice 1 din Codul fiscal, plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii este obligatia importatorului.

In conformitate cu prevederile pct. 59 alin. (1) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, importatorul care are obligatia platii taxei pentru un import de bunuri taxabil este:

a) cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau, in absenta acestui cumparator, proprietarul bunurilor la aceasta data. Prin exceptie, furnizorul bunului sau un furnizor anterior poate opta pentru calitatea de importator. Orice livrari anterioare importului nu sunt impozabile in Romania, cu exceptia livrarilor de bunuri pentru care se aplica regulile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) si f) din Codul fiscal;

b) furnizorul bunurilor, pentru livrarile de bunuri care sunt instalate sau asamblate in interiorul Romaniei de catre furnizor ori in numele acestuia si daca livrarea acestor bunuri are loc in Romania in conditiile art. 132 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, sau cumparatorul catre care se expediaza bunurile, daca acesta a optat pentru calitatea de importator;

c) proprietarul bunurilor, pentru bunurile importate in vederea efectuarii de operatiuni de inchiriere sau leasing in Romania;

d) persoana care reimporta in Romania bunurile exportate in afara Comunitatii, pentru aplicarea scutirilor prevazute la art. 142 alin. (1) lit. h) si i) din Codul fiscal;

e) proprietarul bunurilor sau persoana impozabila inregistrata conform art. 153 din Codul fiscal, care importa bunuri in Romania:

1. in regim de consignatie sau stocuri la dispozitia clientului, pentru verificarea conformitatii ori pentru testare. Beneficiarul inregistrat conform art. 153 din Codul fiscal
poate fi importatorul bunurilor care are obligatia platii taxei pentru respectivul import, cu conditia ca bunurile respective sa fie cumparate de acesta sau daca nu le achizitioneaza sa le reexporte in afara Comunitatii;

2. in vederea repararii, transformarii, modificarii sau prelucrarii acestor bunuri, cu conditia ca bunurile rezultate ca urmare a acestor operatiuni sa fie reexportate in afara Comunitatii sau sa fie achizitionate de catre persoana impozabila inregistrata conform art. 153 din Codul fiscal
care a efectuat importul.

In conformitate cu prevederile alin. (2) al acestui punct, orice persoana care nu este obligata la plata taxei pentru un import conform alin. (1), dar pe numele careia au fost declarate bunurile in momentul in care taxa devine exigibila conform art. 136 din Codul fiscal, nu are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente importului respectiv decat in situatia in care va aplica structura de comisionar, respectiv va refactura valoarea bunurilor importate si taxa pe valoarea adaugata aferenta catre persoana care ar fi avut calitatea de importator conform alin. (1).

Persoanele impozabile care au obligatia platii taxei in calitate de importatori conform alin. (1) au dreptul sa deduca taxa in limitele si in conditiile stabilite la art. 145-147 indice 2 din Codul fiscal.

Asadar, in situatia in care societatea are calitatea de importator conform celor mai sus redate acesta are obligatia platii taxei pe valoare adaugata si are dreptul sa o deduca in limitele si in conditiile stabilite la art. 145-147 indice 2 din Codul fiscal.Taxa pe valoare adaugata aferenta bunurilor importate se raporteaza la Randul 22 – „Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 24%, altele decat cele de la rd. 25” al Formularului 300 – „Decont de TVA’.

Din punct de vedere contabil, creantele si datoriile in valuta, rezultate ca efect al tranzactiilor societatii, se inregistreaza in contabilitate atat in lei, cat si in valuta, cu respectarea prevederilor pct. 185 din Reglementarile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP 1082/2014.

Conform pct. 185 alin. (5) din aceste reglementari, o tranzactie in valuta trebuie inregistrata initial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data efectuarii operatiunii.

Astfel cum prevede pct. 184 alin. (4),in cazul bunurilor achizitionate insotite de factura sau de aviz de insotire a marfii, urmand ca factura sa soseasca ulterior, cursul valutar utilizat la inregistrarea in contabilitate este cursul de la data receptiei bunurilor.

Asadar, bunurile importate se inregistreaza in contabilitate utilizand cursul valutar de la data receptiei bunurilor, respectiv cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima zi bancara anterioara operatiunii privind receptionarea bunurilor.

Potrivit pct.51 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin OMFP 1082/2014, costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare, taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective.

In costul de achizitie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective.
Cheltuielile de transport sunt incluse in costul de achizitie si atunci cand functia de aprovizionare este externalizata.

Asadar, taxele vamale si alte taxe nerecuperabile atribuibile achizitiei marfurilor se includ in costul de achizitie al acestora.

Inregistrari contabile:

Achizitia marfurilor:

    371      =      401
„Marfuri””Furnizori”

Achitarea taxelor vamale care intra in costul de achizitie al marfurilor:

371     =       446
„Marfuri”    „Alte impozite, taxe
si varsaminte asimilate”

446=5121
„Alte impozite, taxe”Conturi la banci in lei”.
si varsaminte asimilate”

Plata TVA in vama:

4426=5121
„TVA deductibila””Conturi la banci in lei”

Plata furnizorului:

401=5124
„Furnizori””Conturi la banci in valuta”

Inregistrarea diferentelor de curs nefavorabile:

665=5124
„Cheltuieli din diferente”Conturi la banci in valuta”
de curs valutar”

Inregistrarea diferentelor de curs favorabile:

401=765
„Furnizori””Venituri din diferente de curs valutar”

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 15 ianuarie 2015

Leave a Reply