Speta: Marfa degradata – valorificare deseuri

Speta: Marfa degradata – valorificare deseuri

Discutam despre o societate care are marfa degradata (in urma dezmembrarii rezulta metal, lemn, plastic si sticla). S-au dezmembrat 24 bucati din marfa si au rezultat x kg de deseu.

Vom vedea care este monografia contabila si daca, dupa ce se da in consum marfa, se obtin deseurile pe tip de deseu 345 (346) = 711. De asemenea, daca marfa dezmembrata are valoarea de 1.000 lei, vom vedea la ce pret se inregistreaza deseurile avand in vedere ca pretul de vanzare al acestora va fi mult mai mic decat 1000 lei.

Cheltuiala cu marfa degradata este deductibila fiscal in cazul in care se valorifica drept deseuri chiar daca la o valoare mult mai mica decat pretul de achizitie?

Inregistrarea dezmembrarilor:
607 = 371 -1000 lei

Obtinerea deseurilor se inregistreaza:
346 = 711

Vanzarea deseurilor, cu taxare inversa la beneficiar:
411 = 703

Descarcarea gestiunii de deseurile vandute

711 = 346

Dezmembrarea marfurilor si scoaterea din gestiune se face pe baza procesului verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale.

Deseurile inregistrate se evidentiaza prin intocmirea si completarea bonului de predare, transfer, restituire ca bon de predare a materialelor refolosibile la magazie si ca bon de transfer intre doua gestiuni aflate in incinta unitatii daca gestiunea de produse obtinute in urma dezmembrarii este distincta de gestiunea marfurilor ce urmeaza a fi vandute.

La determinarea costului de productie al unui bun se includ costurile de achizitie a materiilor prime si materialelor consumabile si cheltuielile de productie direct atribuibile bunului.

In costul de productie se cuprind cheltuielile directe aferente productiei, cum sunt:
– materiale directe,
– energie consumata in scopuri tehnologice,
– manopera directa si alte cheltuieli directe de productie,
– costul proiectarii produselor,
– cota cheltuielilor indirecte de productie alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia acestora.
– costurile indatorarii care sunt direct atribuibile achizitiei, constructiei sau productiei unui activ cu ciclu lung de fabricatie pot fi incluse in costul acelui activ.

La identificarea si evaluarea cheltuielilor de productie ce intra in componenta costurilor de productie ale stocurilor se au in vedere toate particularitatile specifice proceselor de productie, fundamentate pe criterii economice.

Pentru determinarea acelor cheltuieli care sunt aferente procesului de productie, societatile organizeaza contabilitatea de gestiune.

In cadrul contabilitatii de gestiune, cheltuielile de exploatare preluate din contabilitatea financiara se clasifica in:

– Cheltuieli directe;

Cheltuielile directe sunt acele cheltuieli care se identifica pe un anumit obiect de calculatie inca din momentul efectuarii lor si ca atare se includ direct in costul obiectelor respective.
Cheltuielile directe cuprind: costul de achizitie al materiilor prime si materialelor directe consumate, energia consumata in scopuri tehnologice, manopera directa (salarii, asigurari si protectia sociala etc.), alte cheltuieli directe.

– Cheltuieli indirecte;

Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli care nu se pot identifica si atribui direct pe un anumit obiect de calculatie, ci privesc intreaga productie a unei sectii sau a persoanei juridice in ansamblul ei. Cheltuielile indirecte cuprind: regia fixa de productie si regia variabila de productie. Alocarea regiei fixe asupra costurilor se face pe baza capacitatii normale de productie.

– Cheltuieli de desfacere care nu se regasesc in costul bunurilor;

– Cheltuieli generale de administratie care nu se regasesc in costul bunurilor.

In masura in care nu se pot determina costurile de productie ale deseurilor, acestea se inregistreaza in contabilitate la valoarea justa, respectiv, pretul la care pot fi valorificate pe piata deseurile.

De exemplu daca pretul de valorificare al fierului este de 0,7 lei /kg si se obtin 20 kg fier vechi se inregistreaza
346 = 711 14 lei (20 x 0,7)

Potrivit art. 25 din Legea nr. 227/2015 nu sunt deductibile cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta, daca aceasta este datorata.

Aceste cheltuieli sunt deductibile pentru cazul in care stocurile/mijloacele fixe amortizabile se inscriu in oricare dintre urmatoarele situatii/conditii:

1. au fost distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora, in conditiile stabilite prin norme;
2. au fost incheiate contracte de asigurare;
3. au fost degradate calitativ si se face dovada distrugerii;
4. au termen de valabilitate/expirare depasit, potrivit legii;

Potrivit art. 304 alin (2) din legea 227/2015 nu se ajusteaza deducerea initiala a taxei in cazul bunurilor distruse, pierdute sau furate, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator de persoana impozabila.

Prin urmare pentru bunurile care sunt dezmembrate in vederea obtinerii de deseuri iar acestea dunt valorificate prin centrele de colectare, cheltuiala este deductibila si nu este necesara ajustarea TVA.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 29 ianuarie 2016

Leave a Reply