Speta: Majorare capital social prin intermediul primelor de emisiune

Speta: Majorare capital social prin intermediul primelor de emisiune

In randurile urmatoare, vom stabili daca dupa trecerea din 117 la 1068 (Alte rezerve) sumele rezultate din reevaluarea imobilizarilor financiare, societatea va emite parti sociale / actiuni cu prime de emisiune (Valoarea Nominala< Pret Emisiune).

Astfel, vom vedea in ce masura cu aceste prime de emisiune se poate majora capitalul social, care sunt implicatiile fiscale, precum si conditiile de varsare a capitalului subscris.

Conform prevederilor art. 210 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind legea societatilor,  in cazul unei societati comerciale pe actiuni, capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura. De asemenea, capitalul social se poate majora prin:

  • actiunile noi liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale;
  • incorporarea beneficiilor;
  • incorporarea primelor de emisiune.

Totusi, trebuie retinut faptul ca diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului trebuie  incluse in rezerve, dar fara a majora capitalul social, aspect reglementat in mod expres prin alin. (3) al art. 210 din Legea nr. 31/1990.

Aceleasi prevederi sunt aplicabile si pentru majorarea capitalului social al unei societati cu raspundere limitata conform prevederilor art.  221 din Legea nr. 31/1990  ” Societatea cu raspundere limitata isi poate majora capitalul social, in modalitatile si din sursele prevazute de art. 210.”.

Astfel, capitalul  social poate fi majorat cu primele de emisiune care au drept sursa „alte rezerve” care se regasesc in soldul creditor al contului 1068 si care  provin  din repartizarea profitului net contabil (117 = 1068).

Prima de emisiune se realizeaza la data la care se majoreaza capitalul social  prin emiterea de noi parti sociale la aceeasi valoare nominala fata de cele existente, iar pretul total de vanzare este mai mare decat valoarea nominala.

Prima de emisiune poate fi utilizata la majorarea capitalului social, fara a se identifica o  distribuire de dividend impozabila, conform prevederilor art. 7 pct. 12 din Codul fiscal in situatia in care se  pastreaza proportia  de detinere a capitalului social  anterior   majorarii acestuia.

Astfel, distribuirile de titluri de participare suplimentare efectuate la majorarea capitalului social care nu modifica procentul de detinere a titlurilor de participare pentru participantii la persoana juridica, nu sunt considerate dividende si nu se impoziteaza prin retinere la sursa. De asemenea, nu sunt considerate dividende distribuirile de prime de emisiune, proportional cu partea ce ii revine fiecarui participant.

Se supune impozitarii prin retinere la sursa  a impozitului pe dividende de 16% doar majorarea de capital social din elemente de capitaluri proprii (cu exceptia rezervei legale) care conduce la modificarea procentului de detinere in capitalul social deoarece suma   este considerata dividend. In acest context, am in vedere prevederile art. 7 pct. 12 lit. a) si e) „dividend – o distribuire in bani sau in natura, efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica, exceptand urmatoarele:

a) o distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modifica procentul de detinere a titlurilor de participare ale oricarui participant la persoana juridica;

     …
e) o distribuire de prime de emisiune, proportional cu partea ce ii revine fiecarui participant.”.

Aceste prevederi trebuie coroborate cu cele de la pct.  100^1  lit. a) din normele de aplicare ale art. 36 „Declararea, retinerea si plata impozitului pe dividende” ” Nu intra sub incidenta prevederilor art. 36 din Codul fiscal, nefiind considerate dividende, urmatoarele distribuiri:

a) distribuiri de titluri de participare suplimentare, astfel cum acestea sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 12 lit. a) din Codul fiscal, efectuate in legatura cu o operatiune de majorare a capitalului social al unei persoane juridice, care nu modifica, pentru participantii la persoana juridica respectiva, procentul de detinere a titlurilor de participare;”.

In concluzie, avand in vedere ca  majorarea capitalului social cu prime de emisiune nu modifica ponderea detinuta de catre fiecare participant, nu sunt implicatii fiscale de natura impozitului pe dividende.

Intentia de majorare a capitalului social trebuie materializata  prin depunerea unei cereri de mentiuni la Registrul comertului. Majorarea efectiva a capitalului social se inregistreaza in evidenta contabila a societatii numai dupa  inregistrarea  acestei cereri de mentiuni la Registrul Comertului.

Sursa: fiscalitatea.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 04 iunie 2014

Leave a Reply