Speta: Lucrari subantrepriza

Speta: Lucrari subantrepriza

O societatea in calitate de subantrepenor efectuaza o lucrare de alimentare cu apa, antreprenorul asigurand conform contractului de subantrepriza testele si probele necesare in timpul executiei pentru punerea in functiune si buna functionare a echipamentelor si instalatiilor.

Cheltuielile aferente executiei lucrarilor si furnizarii de echipamente, precum si cele cu personalul subantreprenorului afectat implementarii prezentului contract de subantrepriza vor fi suportate de catre Subantreprenor. Antreprenorul a emis o factura in suma 48.000 lei fara TVA care reprezinta cheltuieli cu implementarea contractului si organizarea santierului. Vom vedea daca aceasta factura se poate trece direct pe cheltuieli si daca TVA-ul este deductibil.

In ideea ca s-a inteles corect situatia prezentata, in practica, in cadrul unui contract complex de constructii montaj, antreprenorul poate indeplini si calitatea de prestator de servicii in beneficiul subantreprenorului, fie in cadrul aceluiasi contract de subantrepriza, fie in cadrul unui alt contract, incheiat independent de contractul de subantrepriza.

Astfel, daca prin contractul incheiat intre cele doua partise prevede ca subantreprenorului ii revine responsabilitatea suportarii in totalitate sau doar a unei cote partidin cheltuielile cu implementarea contractului, dar si cuorganizarea santierului in care isi desfasoara activitatea, subantreprenorul este indreptatit sa inregistreze pe cheltuieli de exploatare valoarea facturii primite de la antreprenor. Numai in acest caz, cheltuielile respective sunt deductibile d.p.d.v. fiscal la determinarea rezultatului fiscal (profit sau pierdere), fiind respectata conditia de la art. 21 alin. (1) din Codul fiscal conform careia „Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, ….”.

In mod similar tratamentului fiscal aplicat impozitului pe profit conform prevederilorart. 21 alin. (1), suma TVA deductibila inscrisa in factura antreprenorului poate fi dedusa daca se respecta conditia de la art. 145 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal conform careia „Orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor, daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul urmatoarelor operatiuni:a) operatiuni taxabile;”.

La randul sau, pentru toate lucrarile executate in baza contractului de subantrepriza, subantreprenorul emite pe numele antreprenorului valoarea lucrarilor executate, realizand astfel venituri impozabile d.p.d.v. al impozitului pe profit si operatiuni taxabile d.p.d.v. al TVA.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 29 ianuarie 2015

Leave a Reply