Speta: Livrare utilaje

Speta: Livrare utilaje

In situatia urmatoare, pornim de la cazul unui SRL din Romania care din 2004 a executat produse in lohn pentru firma-mama din Germania care a pus la dispozitie materie prima si utilaje. Firma-mama este inregistrata in Romania in scop de TVA prin reprezentant fiscal. Firma-mama doreste vanzarea utilajelor catre SRL-ul din Romania care are in acest moment utilajele in custodie.

Vom vedea astfel daca factura de vanzare a utilajelor o intocmeste:
a) firma din Germania pe codul DE si TVA german avand in vedere ca nu exista dovada transportului la data facturarii
sau
b) reprezentantul fiscal din Romania al firmei mama din Germania, cu TVA 24%.

De asemenea, vom stabili care sunt documentele necesare in afara de factura.

Din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata, conform art. 126 alin. (1) din Codul fiscal sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) operatiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei pe valoare adaugata, efectuate cu plata;
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 132 si 133 din Codul fiscal;
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, actionand ca atare;
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 127 alin. (2) din Codul fiscal;

Asadar, una dintre conditiile ce trebuiesc indeplinite pentru ca o operatiune sa fie impozabila in Romania din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata este ca locul prestarii serviciilor/livrarii bunurilor sa fie considerat a fi in Romania.  Daca o operatiune este impozabila in Romania acesteia i se aplica cotele de TVA prevazute la art. 140 din Codul fiscal sau, dupa caz, scutirile de TVA prevazute la art. 141, 143, 144 sau 1441 din Codul fiscal.

Locul livrarilor de bunuri se determina conform art. 132 din Codul fiscal.
Potrivit acestuia:

„Art. 132. – (1) Se considera a fi locul livrarii de bunuri:
a) locul unde se gasesc bunurile in momentul cand incepe expedierea sau transportul, in cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de cumparator sau de un tert. Daca locul livrarii, stabilit conform prezentei prevederi, se situeaza in afara teritoriului comunitar, locul livrarii realizate de catre importator si locul oricarei livrari ulterioare se considera in statul membru de import al bunurilor, iar bunurile se considera a fi transportate sau expediate din statul membru de import;
b) locul unde se efectueaza instalarea sau montajul, de catre furnizor sau de catre alta persoana in numele furnizorului, in cazul bunurilor care fac obiectul unei instalari sau unui montaj;
c) locul unde se gasesc bunurile atunci cand sunt puse la dispozitia cumparatorului, in cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate;(….)”

Astfel, locul livrarii utilajelor este considerat a fi in Romania. Aceasta operatiune este impozabila in Romania fiind indeplinite cumulativ conditiile prevazute la art. 126 alin. (1) din Codul fiscal. Intrucat societatea din Germania este inregistrata in Romania in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal prin reprezentant fiscal, aceasta este persoana obligata la plata taxei pe valoare adaugata aferenta livrarii utilajelor, in conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Codul fiscal. Factura se va emite pe codul de inregistrare in scopuri de TVA in Romania.

Sursa: infoTVA.ro

Data aparitiei: 11 noiembrie 2014

Leave a Reply