Speta: Lipsuri in gestiune

Speta: Lipsuri in gestiune

Dorim sa vedem care sunt conditiile pentru inregistrarea unei creante aferente lipsei in gestiune si in baza caror documente. Apoi sa vedem care este tratamentul contabil aferent.

Minusul in gestiune poate fi probat prin efectuarea unui inventar in conformitate cu prevederile Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii aprobate prin Ordinul nr. 2861/2009. Dosarul de inventariere trebuie sa contina toate documentele prevazute de Ordinul nr. 2861/2009, dintre care le mentionam pe cele mai importante:
– Decizia de inventariere semnata de conducatorul entitatii;
– Declaratia gestionarului;
– Listele de inventariere semnate de toti membrii comisiei ( a se vedea si exceptiile in cazul in care listele contin un numar prea mare de pagini);
– Procesul verbal privind rezultatele valorificarii inventarului;
– Decizia conducatorului unitatii cu privire la rezultatele inventarului. In cazul in care se constata minusuri imputabile acesta este documentul prin care se decide recuperarea pagubei.

Diferenta stabilita in minus in urma compensarii si aplicarii tuturor cotelor de scazaminte, reprezentand prejudiciu pentru entitate, se recupereaza de la persoanele vinovate, in conformitate cu dispozitiile legale. Pentru pagubele constatate in gestiune raspund persoanele vinovate de producerea lor. Imputarea acestora se face la valoarea de inlocuire. Prin valoare de inlocuire se intelege costul de achizitie al unui bun cu caracteristici si grad de uzura similare celui lipsa in gestiune la data constatarii pagubei, care cuprinde pretul de cumparare practicat pe piata, la care se adauga taxele nerecuperabile, inclusiv TVA, cheltuielile de transport, aprovizionare si alte cheltuieli, accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau pentru intrarea in gestiune a bunului respectiv. In cazul bunurilor constatate lipsa, ce urmeaza a fi imputate, care nu pot fi cumparate de pe piata, valoarea de imputare se stabileste de catre o comisie formata din specialisti in domeniul respectiv.

In consecinta, imputarea se face in baza unei Decizii emise de conducerea unitatii in care vor fi prezentate cauzele care au dus la aceasta situatie, numele persoanelor vinovate , cuantumul prejudiciului.

Atentionam asupra faptului ca in lipsa unui Angajament de plata semnat de persoana de la care se doreste recuperarea pagubei nu puteti retine sumele aferente prejudiciului decat daca dispuneti de o Hotarare Judecatoreasca.

In cazul in care se doreste recuperarea unui prejudiciu rezultat din degradarea unor bunuri ca urmare a neglijentei salariatului atunci se va constitui o comisie care sa constate situatia de fapt, comisie care va intocmi un Proces verbal de constatare. La dosar va trebui sa existe, in scris, si punctul de vedere al angajatului considerat vinovat.

Inregistrarea sumei imputate in evidentele contabile :

– Impotarea sumei unui angajat:
4282 „Alte creante in legatura cu personalul ” = 7588 „Alte venituri din exploatare”

– Daca persoana raspunzatoare de prejudiciu nu mai este angajata a societatii:
461 „Debitori diversi” = 7588 „Alte venituri din exploatare”

Nu se pot imputa salariatilor prejudicii aferente unor bunuri pentru care exista incheiate contracte de asigurare si societatea recupereaza paguba de la asigurator.

Conform Normelor Metodologice date in aplicarea art. 304 din Codul Fiscal, in cazul bunurilor lipsa din gestiune care sunt imputate, sumele imputate nu sunt considerate contravaloarea unor operatiuni in sfera de aplicare a TVA (nu se colecteaza TVA), indiferent daca pentru acestea este sau nu obligatorie ajustarea taxei. Ajustarea sumei TVA deductibile pentru care s-a exercitat dreptul de deducere la momentul achizitiei bunurilor respective se efectueaza prin articolul contabil:

635 „Cheltuieli cu alte impozite sit axe” = 4426 „TVA deductibil”

cu valoarea TVA aferenta bunurilor constatate minus (valoarea TVA dedus initial).

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 08 aprilie 2016

Leave a Reply