Speta: Lichidare societate

Speta: Lichidare societate

Cadrul normativ ce reglementeaza reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de lichidare a societatilor comerciale este OMFP 1376/2004 privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale.

Conform prevederilor acestui act normativ, operatiunile care se fac cu ocazia lichidarii societatii comerciale sunt:
a) inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care urmeaza sa se lichideze, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, normelor si reglementarilor contabile, inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii, efectuate cu aceasta ocazie;
b) intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa se lichideze;
c) stabilirea de catre adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor a operatiunilor care urmeaza sa fie efectuate de catre lichidator in numele societatii comerciale;

d) valorificarea elementelor de activ (vanzarea imobilizarilor si a stocurilor, incasarea creantelor, a investitiilor financiare pe termen scurt etc.);
e) achitarea datoriilor societatii comerciale catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si a celorlalte obligatii sociale catre alte fonduri, salariati si alti terti;
f) stabilirea rezultatului lichidarii (profit sau pierdere);
g) calcularea, retinerea si virarea impozitului pe profit/venit si a impozitului pe dividende in urma actiunii de dizolvare/lichidare;
h) intocmirea bilantului de partaj;
i) efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societatii comerciale, rezultat din lichidarea societatii comerciale, in functie de:
– prevederile statutului si/sau ale contractului de societate;
– hotararea adunarii generale a actionarilor/asociatilor, consemnata in registrul sedintelor adunarii generale;
– cota de participare la capitalul social.

j) inregistrarea cererii de radiere a societatii comerciale impreuna cu o serie de documente, printre care si cele care releva situatia financiara de lichidare si proiectul de repartizare a activului semnat de asociati/actionari, raportul  lichidatorilor; certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale.

Din punct de vedere fiscal, se are in vedere calculul impozitului pe venit, datorat de persoana fizica, in cazul in care se va realiza un venit din lichidarea persoanei juridice, peste sumele primite ca distribuire din lichidare, peste valoarea capitalului social subscris si varsat.

Inregistrari contabile:

– capitalul social de restituit asociatilor:

1012 „Capital social subscris varsat” = 456 „Decontari cu asociatii privind capitalul”

– decontarea rezervelor legale, acestea trebuind sa existe constituite:

1061 „Rezerva legala” = 456 „Decontari cu asociatii privind capitalul”

– impozit aferent rezervelor legale:

456 „Decontari cu asociatii privind capitalul” = 441 „Impozit”

– plata impozitului:

441 „Impozit” = 5121 „Conturi la banci in lei”/5311 „Casa in lei”

– rezultatul reportat din perioada anterioara pierdere:

456 „Decontari cu asociatii privind capitalul” = 117 „Rezultat reportat”

– inchiderea contului 456:

456 „Decontari cu asociatii privind capitalul” = 5311 „Casa in lei”.

Din punctul de vedere al TVA ramase de recuperat, consideram ca aceasta este o cheltuiala a societatii, daca nu se mai recupereaza de la bugetul de stat.

Rezultatul lichidarii ce excede capitalului social, este supus impozitului pe venitul persoanei fizice cu procentul de 16%, conform art. 63 alin. (3) lit. d) din Codul fiscal.

Sursa: contabilul.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 05 martie 2014

Leave a Reply