Speta: Intrare marfa in gestiune pe baza de aviz

Speta: Intrare marfa in gestiune pe baza de aviz

Analizam mai jos cazul unei societati de la care pleaca marfa cu „delivery note” din Anglia in data de 26.01.2014. Ajunge in Romania in 2.02.2014 si se intocmeste NIR pe baza documentului „delivery note”.

Factura nu exista la momentul intocmirii NIR-ului. Se solicita furnizorului strain factura si acesta o trimite pe mail in data de 03.02.2014, factura avand data de 27.01.2014.

Vom stabili astfel ce curs se foloseste la intocmirea NIR-ului (daca este corect sa se foloseasca acel curs BNR de la data receptiei, 02.02.2014, sau daca trebuie folosit cursul BNR din data intocmirii „delivery note”-ului, adica 26.01.2014.

Se mentioneaza ca NIR-ul incarca stocul, iar factura face in sistem nota contabila 371=401 si 4426=4427.

Speta prezentata de dvs are un specific deosebit, prin cronologia „inversa” a faptelor.

I) Monografie contabila propusa de mine (un pic fortata), in conditiile in care contabilitatea firmei se tine „la zi”, in functie de realizarea efectiva a operatiunilor si a primirii documentelor si a marfii, fara o cronologie fireasca a documentelor, este urmatoarea:

1) in data de 02.09.2013 se inregistreaza in contabilitate si in gestiune intrarea marfii, prin intocmirea NIR-ului.

Documentul care sta la baza inregistrarii marfii, la aceasta data, este avizul cu data de 26.01.2014.
In lipsa altui document, in 02.02.2014, consideram ca data de 26.01.2014 – data avizului – este data la care s-a efectuat transferul dreptului de proprietate si al riscului de la furnizorul din Anglia la cumparator (firma dvs). Data de 26.01.2014, in acceptiune directivei a IV-a europene, este data receptiei bunurilor de catre beneficiar (a nu se confunda cu notiunea de „receptie” din acceptiunea legislatiei romanesti, care presupune intocmirea documentului intern NIR la data cind bunurile ajung efectiv in depozitul cumparatorului), este data cind bunurile sint puse la dispozitia cumparatorului.

Aceste aspecte se regasesc mentionate la punctele 155 si 184 alin. (4) din Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 3055/2009:
” 155
(1) Inregistrarea in contabilitate a intrarii stocurilor se efectueaza la data transferului riscurilor si beneficiilor.
(2) In general, datele de transfer al controlului, de transfer al proprietatii si de livrare coincid.
Totusi, pot exista decalaje de timp, de exemplu, pentru:

– bunuri receptionate pentru care nu s-a primit inca factura, care trebuie inregistrate in activele cumparatorului;
….
– bunuri vindute si nelivrate inca, pentru care a avut loc transferul proprietatii. De exemplu, la vinzarile cu conditia de livrare „ex-work”, bunurile vindute ies din stocul vinzatorului din
momentul punerii lor la dispozitia cumparatorului etc.”.
si
” 184
(4) In cazul bunurilor achizitionate insotite de factura sau de aviz de insotire a marfii, urmind ca factura sa soseasca ulterior, cursul valutar utilizat la inregistrarea in contabilitate este cursul de la data receptiei bunurilor.”

Asadar, in data de 02.02.2014 se va inregistra intrarea marfurilor, la cursul BNR valabil pentru data de 26.01.2014:
371 = 408  30 buc * 4 lei = 120 lei.
Utilizam contul 408, deoarece la aceasta data nu sintem in posesia facturii.

2) in data de 03.02.2014 constatam emiterea facturii de catre furnizor, care are data de 27.01.2014 si nu de 26.01.2014 – data avizului.

In aceste conditii, ne „intoarcem” in contabilitatea lunii ianuarie, in data de 27.01.2014, vom inregistra factura la cursul BNR valabil pentru data de 27.01.2014 si, totodata, taxarea inversa la acelasi curs.

Dar, la data de 27.01 nu aveam marfa efectiv intrata in unitate, deci nu putem utiliza contul de stoc 371.

In aceasta situatie, conform punctului 154 alin. (3) din Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 3055/2009, astfel de stocuri care inca nu au ajuns efectiv in unitate, dar li s-au tranferat drepturile si obligatiile de la furnzior la beneficar, se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 32 „Stocuri in curs de aprovizionare”, respectiv contul 327:
„(3) Sint reflectate, de asemenea, distinct in contabilitate, acele stocuri cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care sint in curs de aprovizionare (grupa 32 „Stocuri în curs de aprovizionare” din Planul de conturi general).”
Inregistrarile contabile la data de 27.01.2014 sint urmatoarele:
– factura de la furnizor la cursul BNR valabil pentru data de 27.01.2014:
327 = 401  30 buc * 4.1 lei = 123 lei.
Nota: contul 327 nu se inregistreaza si in gestiune, ci numai contabil.
– taxarea inversa – se face la data facturii, deoarece exiginilitatea taxei, in cazul achizitiilor intracomunitare de bunuri, intervine la data emiterii facturii:
4426 = 4427  29.52 lei (123 lei*24 la suta – daca bunurile sint supuse cotei normale).
– la data de 31.01.2014, furnizorul neachitat se reevalueaza la cursul BNR comunicat in aceasta data.

Factura aceasta va fi declarata atit in decontul de TVA 300, pe rindurile 5 – 5.1 si 18-18.1, cit si in declaratia 390  – cu tip A – aferente lunii ianuarie 2014.

3) revenim in contabilitatea lunii februarie, in data de 03.02.2014, cand am primit pe e-mail factura de la furnizor si inchidem conturile de furnizori si de stocuri in curs de aprovizionare.
Operatiunile ce urmeaza a fi prezentate se fac doar contabil, fara a afecta gestiunea de stocuri sau situatia analitica a furnizorilor si, asa cum am mentionat la inceputul variantei I, sint fortate:
327 = 401  cu minus 123 lei
(astfel s-a inchis contul 327)
408 = 401  cu plus 123 lei
665 = 408  cu plus 3 lei
si astfel s-a inchis contul 408.
Conturile 371 si 401 nu sint afectate valoric.

II) Monografie contabila propusa de mine in ordinea cronologica a documentelor – tinind cont, deci, numai de data documentelor, pe baza justificarii legislative prezentate la varianta I):
1) in 26.01.2014, pe baza avizului, se inregistreaza stocuri in curs de aprovizionare, la cursul BNR valabil pentru aceasta data.

Data de 26.01.2014 este data la care are loc transferul proprietatii, riscurilor si beneficiilor asupra bunurilor catre beneficiar, chiar daca bunurile nu s-au primit efectiv de catre acesta:
327 = 408  30 buc * 4 lei = 120 lei.
2) in data de 27.01.2014 se inregistreaza factura de la furnizor si taxarea inversa, la cursul BNR valabil pentru aceasta data:
408 = 401  30 buc * 4.1 lei = 123 lei
665 = 408  30 buc * (4.1 lei – 4 lei) = 3 lei
si taxarea inversa:
4426 = 4427 29.52 lei (123 lei*24 la suta).
Factura aceasta va fi declarata atit in decontul de TVA 300, pe rindurile 5 – 5.1 si 18-18.1, cit si in declaratia 390  – cu tip A – aferente lunii ianuarie 2014.
3) in data de 02.02.2014, la primirea bunurilor in gestiune, se intocmeste NIR-ul:
371 = 327  30 buc * 4 lei = 120 lei.
Cursul la care se inregistreaza marfa in contabilitate si in gestiune este cursul din data de 26.01.2014 – care, asa cum am precizat, este data la care are loc transferul proprietatii bunurilor asupra cumparatorului (pe baza de aviz), si nu cursul din 02.02.2014.

Alte temeiuri legale incidente:

– punctele 156 alin. (1) si (2) litera b), 184 alin. (1), 185 alin. (5), (8), 186 si functiunea conturilor din grupa 32 si 408 din reglementarile contabile aprobate prin OMFP 3055/2009;
– art. 135, 138^1, 139^1 alin. (2), 156^4 din codul fiscal
si punctul 22 din normele de aplicare a art. 139^1;
– OMFP 3512/2008 privind documentele financiar-contabile.

Sursa: fiscalitatea.ro

Data aparitiei: 25 februarie 2014

Leave a Reply