Speta: Inregistrare profit reinvestit

Speta: Inregistrare profit reinvestit
In speta de azi avem urmatoarea situatie:
Societatea X prezinta la sfarsitul anului 2014 urmatoarele date:
Profit contabil brut: 1.200.000 lei obtinut dupa data de 01.07.2014
Profit impozabil: 2.200.000 lei obtinut dupa data de 01.07.2014
In luna Noiembrie 2014 societatea a achizitionat si a pus in functiune un utilaj (care se incadreaza in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG 21392004) in valoare de 1.500.000 lei.
Pentru determinarea scutirii impozitului pe profit aferent profitului reinvestit s-a facut urmatorul calcul: 1.200.000 lei x 16% = 192.000 lei
Pentru evidentierea rezervelor s-a facut urmatorul calcul:
Rezerva legala 1.200.000 lei x 5% = 60.000 lei
Alte rezerve 1.200.000 lei – 60.000 lei = 1.140.000 lei
129 = 1061 60.000 lei
129 = 1068 1.140.000 lei
Calculele si inregistrarile contabile pentru evidentierea rezervelor pentru operatiunile de mai sus sunt corecte?
S-a aplicat corect prevederile art. 19^4 din Codul fiscal :
In selectarea utilajului care face obiectul scutirii ca fiind unul din grupa 2.1 din Catalog (alin. (1))
In alegerea bazei de calcul : 1.200.000 (profitul contabil brut) (alin. (3))
„(3) Pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2014, in aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil brut inregistrat incepand cu data de 1 iulie 2014 si investit in activele mentionate la alin. (1) produse si/sau achizitionate si puse in functiune dupa aceeasi data”
Aplicand problematica pe exemplul dat in Normele metodologice rezulta :
La sfarsitul anului 2014 societatea inregistreaza un profit impozabil in suma de 2.200.000 lei.
Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit se parcurg urmatoarele etape:
se calculeaza impozitul pe profit aferent anului 2014:
2.200.000 x 16% = 352.000 lei;
– se calculeaza impozitul pe profit aferent profitului investit: avand in vedere faptul ca profitul contabil aferent perioadei 1 iulie – 31 decembrie 2014 in suma de 1.200.000 lei nu acopera investitia realizata in suma de 1.500.000 lei, impozitul pe profit scutit este:
–  1.200.000 (partea din profit care acopera investitia) x 16% = 192.000 lei;
–  impozit pe profit scutit = 192.000 lei;
Se calculeaza impozitul pe profit datorat dupa aplicarea facilitatii:
352.000 – 192.000 = 160.000
– repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale:
a) determinarea sumei aferente rezervei legale, daca contribuabilul are obligatia constituirii acesteia potrivit legii. Presupunem, in acest caz, ca societatea A repartizeaza 5% din profitul contabil pentru constituirea rezervei legale, partea alocabila profitului investit fiind 60.000 lei;
In decembrie se va inregistra alocarea rezervei legale :
129 = 1061             60.000 lei
(numai in cazul in care este nevoie de o rezerva atat de mare. In cazul in care capitalul social este de 200 de lei rezerva va fi 40 de lei si restul se va duce la alte rezerve)
b) determinarea sumei profitului scutit care va fi repartizat la rezerve:
1.200.000 – 60.000 = 1.140.000 lei.
129 = 1068.analitic
Valoarea fiscala a echipamentului tehnologic este 1.500.000 lei care se amortizeaza linear sau degresiv potrivit art. 24 din Codul fiscal. Pentru acest echipament tehnologic contribuabilul nu poate opta pentru amortizarea accelerata.
Pentru a raspunde la intrebarea spetei, in urma analizei calculelor si inregistrarilor contabile efectuate mentionam ca acesteasunt corecte.
Sursa: fiscalitatea.ro
Data aparitiei: 10 februarie 2015

Leave a Reply