Speta: Import si achizitii intracomunitare de carbune

Speta: Import si achizitii intracomunitare de carbune

Intrebare:

O societate comerciala realizeaza operatiuni de import si achizitii intracomunitare de carbune. In ceea ce priveste achizitiile intracomunitare de antracit, operatorul economic solicita clarificari cu privire la necesitatea efectuarii urmatoarelor:
1. autorizarea ca destinatar inregistrat;
2. confirmarea primiii marfii de la furnizorul din statul membru si expedierea raportului de primire prin intermediul sistemului EMCS;
3. depunerea unei garantii;
4. depunerea lunara a unei situatii centralizatoare a achizitiilor de produse accizabile;
5. evidentierea pe factura emisa de catre societate a valorii accizelor sau mentionarea faptului ca acestea au fost platite.

Raspuns:

Din datele analizate reiese ca agentul economic achizitioneaza din spatiul intracomunitar carbune (antracit) incadrat la codul NC 2701 11 00 00, produs care va fi comercializat mai departe unui operator economic ce il va utiliza pentru realizarea unui material folosit in productia otelului.
In ceea ce priveste obligativitatea autorizarii ca destinatar inregistrat pentru achizitia intracomunitara de antracit, mentionam ca aceasta autorizatie este necesara in cazul achizitionarii de produse accizabile in regim suspensiv de accize, respectiv de la un antrepozit fiscal, iar potrivit art. 206^21 alin. (3) din Codul fiscal, energia electrica, gazul natural, carbunele si cocsul nu intra sub regimul de antrepozitare. De asemenea, avand in vedere ca produsul antracit – cod NC 2701 11 00 00 – nu circula in regim suspensiv de accize sau in scutire de la plata accizelor, societatea comerciala nu are posibilitatea si deci nici obligatia de a confirma primirea marfii de la furnizorul din statul membru, prin expedierea unui raport de primire prin intermediul sistemului EMCS.
Totodata, precizam ca obligativitatea constituirii garantiei revine antrepozitarului autorizat, destinatarului inregistrat, expeditorului inregistrat in conformitate cu art. 206^54 din Codul fiscal si pct. 108 din Normele metodologice sau utilizatorului final, dupa caz.
Prin urmare, avand in vedere faptul ca societatea comerciala nu detine autorizatie de utilizator final pentru achizitionarea de produse energectice in regim de scutire de la plata accizelor sau exceptare de la regimul de accizare si nu detine nici autorizatie de destinatar inregistrat, nu se impune obligatia depunerii lunare la autoritatea vamala teritoriala a situatiei privind achizitia de produse accizabile.
In ceea ce priveste datele care trebuie inscrise pe factura emisa de aceasta societate cu ocazia comercializarii antracitului, potrivit pct. 107 alin. (1) din Normele metodologice, orice platitor de accize care livreaza produse accizabile unei alte persoane are obligatia de a-i emite acesteia o factura. Aceasta factura trebuie sa respecte prevederile art. 155 din Codul fiscal.

Baza legala:

Legea nr 571 / 2003 articolul art. 206^21 alin. (3)

Sursa: anaf.ro

Data aparitiei: 09 septembrie 2013

Servicii audit > Audit EAM & Audit TEAM < Firma audit

Leave a Reply