Speta: Implicatii fiscale asociat unic nerezident

Speta: Implicatii fiscale asociat unic nerezident

Vom vedea ce implicatii apar in cazul unei societati comerciale al carui asociat unic este un nerezident, atat din punct de vedere al societatii, cat si din punct de vedere al persoanei fizice.

Nota: actul constitutiv a fost intocmit in baza pasatortului emis de autoritatile din Elvetia.

Din punct de vedere fiscal, definitia unei persoane fizice nerezidente o regasim in Codul fiscal, la art. 7 alin. (1) punctul 23:

„23. persoana fizica rezidenta – orice persoana fizica ce indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) are domiciliul in Romania;

b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat in Romania;

c) este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat;

d) este cetatean roman care lucreaza in strainatate, ca functionar sau angajat al Romaniei intr-un stat strain.
Prin exceptie de la prevederile lit. a) – d), nu este persoana fizica rezidenta un cetatean strain cu statut diplomatic sau consular in Romania, un cetatean strain care este functionar ori angajat al unui organism international si interguvernamental inregistrat in Romania, un cetatean strain care este functionar sau angajat al unui stat strain in Romania si nici membrii familiilor acestora.”
 
Pe parcursul desfasurarii activitatii societatii care are ca asociat unic o persoana fizica nerezidenta, in conformitate cu definitia de mai sus, pot aparea urmatoarele situatii frecvente, fara ca acestea sa fie limitative:

1)  termen de 30 de zile de la realizarea primului venit din Romania de catre persoana fizica nerezidenta, persoana juridica romana va trebui sa obtina de la organul fiscal in raza caruia isi are sediul social, pentru asociatul sau nerezident, un numar de identificare fiscala. Acest fapt este stipulat in codul de procedura fiscala, la art. 72 alin. (1) litera e), alin. (4) si (7) litera b). Formularul ce trebuie completat si depus de catre firma din Romania, in calitate de platitor de venit, este „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice straine” (030), la care se vor anexa si alte documente, precum: copie pasaport asociat unic, dovada ca societatea este platitor de venit (copie CUI, actul constitutiv, ordinul de plata cu care s-a efectuat plata primului venit cu retinere la sursa catre asociat si alte socumente solicitate de organul fiscal care va elibera NIF-ul).

Modelul si instructiunile de completare ale declaratiei 030 se regasesc in OMFP 35/2014.
 
2) plata dividende asociatului unic-persoana fizica nerezidenta de catre persoana juridica romana:

–  dividendele obtinute de nerezident din Romania vor fi impozitate prin retinere la sursa de catre platitorul de venit in conformitate cu art. 115 alin. (1) litera a), 116 alin. (1), alin. (2) literele c^1) si d), alin. (4), (9), art. 118.

Pe scurt, persoana juridica romana va retine impozit de 16% asupra dividendelor brute datorate asociatului sau, daca nu exista conventie de evitare a dublei impuneri cu statul sau de rezidenta sau daca acesta nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala in original.

Daca exista conventie de evitare a dublei impuneri cu statul sau de rezidenta si daca persoana fizica prezinta certificatul de rezidenta fiscala, atunci se va aplica cota din conventie (daca este mai favorabila), obligatoriu prin stopaj la sursa si nu suportat de platitorul de venit.

Impozitul este final, iar societatea romana il declara prin declaratia 100 si il plateste la bugetul de stat pina la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a platit dividendul si s-a retinut impozitul.
Pina la data de 28 februarie a anului urmator, societatea din Romania va depune declaratia informativa privind impozitul retinut pentru nerezidenti in anul in curs (art. 119 alin. (1) din codul fiscal si punctul 15^1 din normele aferente).
 
3) asociatul unic nerezident acorda un imprumut firmei pe care o detine:

a) contract de imprumut fara dobanda – pe termen scurt (mai mic de un an):

– nu apar implicatii fiscale si declarative;

– societatea va proceda la reevaluarea datoriei catre asociat la finele fiecarei luni (punctul 186 din Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 3055/2009);

b) contract de imprumut cu dobanda – pe termen scurt (mai mic de un an):
– nu exista obligatia declararii acestui imprumut;

– in ceea ce priveste impozitul datorat pentru dobanda datorata persoanei fizice nerezidente, sint aplicabile aceleasi reguli ca la dividende, in sensul ca platitorul de dobinzi (societatea romana) trebuie sa retina si sa plateasca impozitul pe nerezidenti aferent dobinzii achitate persoanei fizice. Dobinzile sint mentionate la art. 115 alin. (1) litera b) ca fiind venituri impozabile in Romania. Celelalte articole din codul fiscal prezentate la punctul 2) de mai sus, pentru dividende, sint aplicabile si in cazul impozitarii dobinzilor platite nerezidentului-persoana fizica.

– dobanda datorata asociatului persoana fizica nerezidenta trebuie inregistrata in contabilitatea societatii romanesti in perioada careia ii este aferenta, indiferent de scadenta acesteia, in conformitate cu punctul 36 alin. (3) din reglementarile contabile aprobate prin OMFP 3055/2009. Spre exemplu, conform contractului de imprumut, dobanda aferenta lunii iunie 2014 este scadenta la data de 15 octombrie 2014. In aceasta situatie, in luna iunie 2014 trebuie inregistrata dobanda, chiar daca aceasta se va plati in octombrie 2014. Inregistrarea se va face pe contul de cheltuieli cu dobinzile (cont 666) in contrapartida cu un cont de datorie (cont 4558);

– la finalul fiecarei luni, atit contul de datorie privind imprumutul, cat si contul de datorie privind dobanda se vor reevalua, in conformitate cu punctul 186 din reglementarile contabile;

– cheltuielile cu dobinzile si pierderile nete din diferentele de curs aferente contractului de imprumut sint deductibile in conformitate cu art. 23 din codul fiscal.

c) contract de imprumut fara dobanda – pe termen mai mare de un an:
– apar obligatii declarative pentru societate catre BNR, in conformitate cu art. 62-67 de la capitolul VII „Operatiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung” din Regulamentul BNR 31/2011 privind raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationala a Romaniei. Astfel, conform acestor articole, persoanele juridice romane au obligatia notificarii catre BNR a tuturor contractelor de imprumut, ca datorie mai mare de un an, incheiate cu nerezidentii.
In scopul notificarii acestei datorii catre BNR, se vor completa si depune, de catre societatea din Romania, urmatoarele formulare:

F1 „Notificare la Banca Nationala a Romaniei„, prevazut in anexa nr. VI.1 la Regulamentul nr. 31/2011, unde se regasesc si instructiunile de completare si F2 „Scadentarul tragerilor, al rambursarilor de capital si al platilor de dobanda si comisioane”, prevazut in anexa nr. VI.2 la acelasi Regulament, unde se regasesc si instructiunile de completare.

Termenul pentru depunerea forumlarului este de 30 de zile de la data incheierii contractului.

De asemenea, trebuie notificata BNR orice modificare survenita fata de notificarea initiala, in termen de 15 zile de la aparitia modificarii, prin depunerea formularului F1 completat corespunzator.

Modificarile care trebuie notificate sint urmatoarele: schimbarea sediului social; rezilierea contractului; modificarea, fata de notificarea initiala, a creditorului, a debitorului si a valorii creditului.

Se notifica si modificari aprute in scadentarul tragerilor, al rambursarilor de capital si al platilor de dobanda si comisioane – prin completarea unui nou formular F2 si depunerea lui in 15 zile de la data fiecarei modificari survenite.

– la finele fiecarei luni se va proceda la reevaluarea datoriei, conform aceluiasi punct 186 din reglementarile contabile;

– diferentele de curs valutar vor fi tratate, din punctul de vedere al impozitului pe profit, conform art. 23 din codul fiscal.

d) contract de imprumut cu dobanda – pe termen mai mare de un an:

– se mentin obligatiile declarative catre BNR mentionate la litera c);

– dobanda se va inregistra in contabilitate la luna / perioada careai ii apartine si nu la scadenta, similar cu cele prezentate la litera b) de mai sus;

– se va reevalua la finele fiecarei luni atit datoria privind creidtul, cat si cea privind dobanda, conform punctului 186 din reglementariile contabile;

– inregistrarea dobanzii in fiecare luna / perioada se face cu ajutorul contului de cheltuiala 666 in contrapartida cu un cont de datorie din clasa 1 (mai mare de 1 an: 168);

– dobanda si diferentele de curs valutar vor fi deductibile la calculul impozitului pe profit in conformitate cu art. 23 din codul fiscal;

– se retine, se vireaza la bugetul de stat si se declara impozitul pe dobanda platita nerezidentului, in conformitate cu cele prezentate la litera b) de mai sus.
 
4) orice cheltuieli facute in favoarea asociatului sint nedeductibile la calculul impozitului pe profit, in conformitate cu art. 21 alin. (4) litera e) din codul fiscal;

5) cheltuielile facute in favoarea asociatului vor fi considerate pentru acesta drept dividend, in conformitate cu art. 7 alin. (1) punctul 12 ultima liniuta a ultimei teze din codul fiscal. In aceasta sitautie, se va retine si declara impozit pe dividende;

6) daca asociatul nu are si calitatea de administrator in firma din Romania, atunci cheltuielile facute in favoarea sa cu transportul si cazarea vor fi nedeductibile, deoarece, in conformitate cu art. 21 alin. (2) litera e) din codul fiscal si punctul 27 din normele aferente, acestea sint deductibile doar pentru administratori. In aceste conditii, vor fi tratate drept dividend. Evident, nefiind salariat, nu beneficiaza de diurna (indemnizatia de deplasare).

7) in ceea ce priveste TVA, acesta devine nedeductibil pentru cheltuielile facute de societate in favoarea asociatului, acestea nefiind efectuate in scopul activitatii economice. De asemenea, pentru livrari / prestari efectuate de societate pentru asociat, baza de impozitare a TVA se stabileste la nivelul pretului de piata, conform art. 137 alin. (1) litera e) din Codul fiscal.

Sursa: contabilul.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 25 iulie 2014

Leave a Reply