Speta: Imobilizari amortizate complet

Speta: Imobilizari amortizate complet

Vom stabili mai jos in ce masura mai este necesara reevaluarea cladirilor amortizate integral avand in vedere prevederile art. 121 alin. (3) OMFP 3055, precum si in ce baza se stabileste daca o imobilizare corporala integral amortizata mai poate sau nu sa fie utilizata.

Vom vedea daca este suficienta inserarea in raportul de evaluare a unei astfel de opinii de catre evaluatorul autorizat si, in cazul in care se considera ca mai poate fi utilizata (imobilizarea), vom vedea cine are competenta stabilirii unei astfel de de durate de viata.

Luam ca exemplu o baraca metalica amortizata integral la valoarea de inventar de 2 lei. Dacar ar fi demolata, firma ar obtine cel putin 5.000 de lei. In momentul de fata nu este utilizata decat apriximativ 10% (depozitare lucruri vechi fara valoare), iar pentru o utilizare frecventa ar necesita cheltuieli de modernizare.

Vom stabili cum ar trebui tratat acest caz din punctul de vedere al reevaluarii.

Intr-adevar, la punctul 121 alin. (3) din Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 3055/2009 se prevede faptul ca o imobilizare, complet amortizata, poate fi reevaluata, daca mai poate fi exploatata din punct de vedere economic.

Conform punctului 64 alin. (1) din aceleasi reglementari, activele imobilizate sunt activele utilizate generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioada mai mare de un an.

Asadar, una dintre conditiile evidentierii unei imobilizari este aceea de a genera (de a produce) beneficii ulterioare, prin utilizarea sa.

La punctul 114 alin. (1) din aceleasi reglementari se arata ca o imobilizare corporala trebuie scoasa din evidenta la cedare sau casare, atunci cand nici un beneficiu economic viitor nu mai este asteptat a se realiza din utilizarea sa ulterioara.

Astfel, pentru stabilirea statutului baracii (de a mai fi utilizata sau de a fi demolata), trebuie procedat la inventariere.

Inventarierea presupune parcurgerea unor etape specifice, prevazute in OMFP 2861/2009:

– desemnarea comisiei de inventariere si a atributiilor acesteia – prin decizia administratorului;
– inventarierea faptica a constructiei, de catre comisie;
– intocmirea listei de inventariere;
– intocmirea procesului-verbal de inventariere.

La punctul 42 din Normele din 9 octombrie 2009 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii – aprobate prin OMFP 2861/2009 – se prevad elementele care trebuie continute de procesul-verbal de inventariere:

„42. Rezultatele inventarierii se inscriu de catre comisia de inventariere intr-un proces-verbal.

Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie sa contina, in principal, urmatoarele elemente: data intocmirii, numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere, numarul si data deciziei de numire a comisiei de inventariere, gestiunea/gestiunile inventariata/inventariate, data inceperii si terminarii operatiunii de inventariere, rezultatele inventarierii, concluziile si propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor si ale lipsurilor constatate si persoanele vinovate, precum si propuneri de masuri in legatura cu acestea, volumul stocurilor depreciate, fara miscare, cu miscare lenta, greu vandabile, fara desfacere asigurata si propuneri de masuri in vederea reintegrarii lor in circuitul economic, propuneri de scoatere din functiune a imobilizarilor corporale, respectiv din evidenta a imobilizarilor necorporale, propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar si declasare sau casare a unor stocuri, constatari privind pastrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integritatii bunurilor din gestiune, precum si alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.”

Din cele citate, rezulta ca, odata cu efectuarea inventarierii, comisia de inventariere, formata din specialisti tehnici din cadrul unitatii, trebuie sa mentioneze in procesul-verbal propuneri si constatari privind starea bunurilor inventariate (in cazul de fata, starea fizica si morala a baracii), constatari privind asigurarea integritatii utilizarii in continuare a acesteia, dar si constatari si propuneri privind oportunitatea economica a utilizarii baracii (faptul ca nu va mai produce beneficii ulterioare, este utilizata doar in proprortie de 10%, va necesita cheltuieli importante de reabilitare/modernizare, prin valorificare se va obtine o suma importanta).

Conducatorul unitatii, in termen de 7 zile, trebuie sa aprobe procesul-verbal si, in baza acestuia, se procedeaza la demolare.

Dupa demolare se intocmeste documentul numit Proces-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale (cod  14-2-3/aA), in care se mentioneaza baraca demolata si produsele rezultate ca urmare a demolarii.

Pe baza acestuia se inregistreaza in contabilitate scoaterea din evidenta a baracii si intrarea materialelor rezultate.

La punctul 4 din capitolul III Alte precizari din HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe sunt mentionate precizari privind conditile in care se pot utiliza in continuare anumite tipuri de  mijloace fixe cu durata de functionare expirata. Acest aspect este prevazut pentru a se asigura protectia vietii, a sanatatii si a mediului in cazul in care numite tipuri de mijloace fixe, cu durata de functionare expirata, ar putea fi daunatoare prin exploatarea lor ulterioara.

„4.Mentinerea in functiune a mijloacelor fixe care pot afecta protectia vietii, a sanatatii si a mediului (mijloace de transport rutier, feroviar, aerian si naval, masini de constructii si de gospodarie comunala, masini de ridicat etc.) dupa expirarea duratei normale de functionare, se va putea face numai pe baza unui raport tehnic intocmit de organisme de certificare sau organisme de inspectie tehnica abilitate in domeniul de activitate al mijlocului fix.”

Asadar, daca se doreste, totusi, exploatarea in continuare a baracii (desi, la o valoare de inventar de 2 lei, pare a avea o vechime foarte mare si cu adevarat s-ar pune problema sigurantei celor ce o vor utiliza) avand durata expirata, trebuie intocmit un raport al unei comisii care face parte dintr-un organism din domeniul de activitate al bunului, care se va pronunta cu privire la starea tehnica a bunului si va stabili impactul asupra vietii, asupra sanatatii celor ce vor utiliza baraca, precum si impactul asupra mediului.

Fata de cele prezentate din reglementarile legale, consider ca baraca, atata timp cat nu mai produce beneficii economice prin utilizare, trebuie scoasa din evidenta si vanduta, mai cu seama ca, in loc de beneficii ulterioare, ar genera cheltuieli (pierderi) pentru firma.

Pe de alta parte, din punct de vedere fiscal, amortizarea aferenta reevaluarii in plus efectuata la o imobilizari cu durata expirata este nedeductibila la calculul impozitului pe profit, conform punctului 71^5 alineatul al doilea, ultima teza, din normele date in aplicarea art. 24 alin. (15) din Codul fiscal.

Baza legala:

– OMFP 3512/2008 privind documentele financiar contabile.

Sursa: contabilul.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 26 februarie 2014

Leave a Reply