Speta: Fuziunea prin contopire

Speta: Fuziunea prin contopire

Analizam mai jos fuziunea prin contopire a doua societati comerciale de tip SA, urmarind sa stabilim care este data de inchidere, repectiv de deschidere a noii societati care rezulta. In plus, vom stabili pe ce societatea se inregistreaza operatiunile contabile anterioare acestei date.

Solutia consultantului:

Conform Legii 31/1990 a societatilor – republicata – cu modificarile si completarile ulterioare, art. 249:

„Art. 249

Fuziunea/divizarea produce efecte:

a) in cazul constituirii uneia sau mai multor societati noi, de la data inmatricularii in registrul comertului a noii societati sau a ultimei dintre ele;
b) in alte cazuri, de la data inregistrarii hotaririi ultimei adunari generale care a aprobat operatiunea, cu exceptia cazului in care, prin acordul partilor, se stipuleaza ca operatiunea va avea efect la o alta data, care nu poate fi insa ulterioara incheierii exerciţiului financiar curent al societatii absorbante sau societatilor beneficiare, nici anterioara incheierii ultimului exercitiu financiar incheiat al societatii sau societatilor ce isi transfera patrimoniul.”

si art. 241:
„Art. 241
Administratorii societatilor care urmeaza a participa la fuziune sau la divizare vor intocmi un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde:

j) data de la care tranzactiile societatii absorbite sau divizate sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand societatii absorbante sau uneia ori alteia dintre societatile beneficiare;”

Fuziunea prin contopire este operatiunea juridica ce presupune reunirea, contopirea a doua sau mai ulte societati care isi inceteaza existenta prin crearea unei noi societati.

La contopirea a doua sau mai multor societati, toate drepturile patrimoniale si obligatiile fiecarei societati trec, potrivit actului de transmitere si a proiectului de fuziune, la societatea care se infiinteaza.

In urma contopirii, societatile care participa la fuziunea prin contopire se dizolva si se radiaza din Registrul Comertului, iar patrimoniul lor trece prin succesiune la nnoua societate, care continua raporturile juridice incepute de predecesori.

Din citatul de lege rezulta ca pentru societatea noua, rezultata din fuziune, data la care aceasta se considera constituita este data inmatricularii sale la Registrul Comertului, ca in cazul oricarei societati.

Pentru societatile care se inchid, data de la care fuziunea prin contopire produce efecte este data la care s-a inregistrat la Registrul Comertului ultima hotarire AGA prin care s-a aprobat operatiunea fuziunii prin contopire.

Pana la radierea din Registrul Comertului, aceasta societate are inca persoanalitate juridica, fiind in etapa de dizolvare fara lichidare.

In ceea ce priveste data la care se inregistreaza operatiunile contabile, asa cum am citat mai sus, in proiectul de fuziune trebuie mentionata si data de la care tranzactiile societatii care dispare apartin noii societati.

Din practica se observa ca societatile participante la fuziune stabilesc ca data pentru efectuarea operatiunilor contabile data cand fuziunea produce efecte.

Asadar, din proiectul de fuziune trebuie sa se deduca data de la care fuziunea produce efecte, precum si data de referinta de la care tranzactiile societatilor care se inchid sint considerate din punct de vedere contabil ca apartinand societatii noi.

Pana la deschiderea noii societati la Registrul Comertului, societatile „vechi” vor contabiliza operatiunile proprii in contabilitatile lor, urmind ca dupa inmatricularea la Registrul Comertului a noii societati, operatiunile privind transmisiterea drepturilor si obligatiilor societatilor care isi inceteaza existenta catre societatea comerciala  constituita prin contopire  sa fi contabilizate pe noua societate.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 27 iunie 2013

Leave a Reply