Speta: Furnizori nerezidenti

Speta: Furnizori nerezidenti

In speta de azi, se inregistreaza doua facturi de la doi furnizori nerezidenti: o factura de servicii traducere in valoare de 100 de euro, pentru care a fost retinut impozit pe nerezidenti 16% si s-a platit diferenta de 84 de euro si a doua factura pentru „productie animatie 3D” in valoare de 2.778 euro, pentru care a fost retinut impozit 10% – 278 euro in momentul platii, platind diferenta de 2500 de euro (s-a primit certificat de rezidenta fiscala).

Vom vedea cum trebuie tratate din punct de vedere fiscal aceste spete, cum trebuie declarate in Declaratia 100 si care sunt inregistrarile contabile aferente.

In cazul in care ati primit Certificate de rezidenta fiscala, ar fi trebuit sa aplicati prevederile din Conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu statele de rezidenta ale prestatorilor de servicii.

In primul caz – al serviciilor de traducere consideram ca nu trebuia sa retineti la sursa impozit pe venit daca aveati Certificatul de rezidenta fiscala la momentul efectuarii platii catre nerezidenti. In aceste conditii erau aplicabile, de regula prevederile art.7 din Conventiile de evitare a dublei impuneri care preavd impunerea la prestatorul serviciilor.

Daca ati retinut impozitul puteti solicita restiturea acestuia conform art.118 alin.3 din Codul fiscal, redat mai jos:

„(3) In cazul in care s-au facut retineri de impozit ce depasesc cotele din conventiile de evitare a dublei impuneri, respectiv din legislatia Uniunii Europene, suma impozitului retinut in plus se restituie potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

In cel de–al doilea caz, intelegem ca ati aplicat prevederile Conventiei de evitare a dublei impuneri daca ati aplicat cota de impozit de 10%.

Impozitele retinute la sursa se declara in Declaratia 100pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoarele celei de retinere si pana la aceeasi data se achita la bugetul de stat.

Declararea se face defalcat pe tipuri de venituri(comisioane, dobanzi, redevente, servicii), incepand cu pozitia 28 (631) pana la pozitia 37 (640) din cadrul formularului. Impozitul retinut pentru serviciile de traducere se declara la pozitia (33)636 – Impozit pe venituri din servicii prestate de nerezidenti in Romania si in afara Romaniei, iar impozitul retinut pe servicii productie animatie 3D – daca sunt considerate redevente – se declara la pozitia (30) 633 – Impozit pe venitul din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente.

Pentru veniturile platite nerezidentilor societatea va trebui sa depuna pana in ultima zi a lunii februarie a anului urmator celui in care s-a efectuat plata si Declaratia informativa privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti, conform art. 119 din Codul fiscal.

Inregistrarile contabile sunt urmatoarele:

Pentru serviciile de traducere:

Plata furnizorului si retinerea impozitului:

401   =     %    100

          5124        84
446         16
Plata impozitului la bugetul de stat:

446=5121     contravaloarea a 16Euro la curs BNR din data platii venitului nerezidentilor.

Pentru serviciile de productie animatie 3D:
Plata furnizorului:
401=%        2778
5124    2500
446       278

Plata impozitului:
446=5121 contravaloarea a 278 euro la curs BNR din data platii venitului nerezidentilor.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 12 ianuarie 2015

Leave a Reply