Speta: Factura administrator

Speta: Factura administrator

In cazul urmator, facem referire la un SRL X pentru care este administrator o alta persoana decat actionarii. Acest administrator nu este angajat al societatii respective si nici nu are contract de administrare. Administratorul lunar factureaza societatii X servicii de marketing, cercetare piata etc.

Stabilim daca, in cazul unui control, exista riscul ca sumele de pe facturile respective sa fie assimilate veniturilor din salarii si sa fie impozitate cu toate contributiile.

Conform art.21 alin.(4) din Codul Fiscal urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
………………………………….
m) cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestarii acestora in scopul activitatilor desfasurate si pentru care nu sunt incheiate contracte.

In completarea acestui articol vin si prevederile pct.48 din Normele metodologice de aplicare ale Codului Fiscal

Pct.48 Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii trebuie sa se indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

– serviciile trebuie sa fie efectiv prestate, sa fie executate in baza unui contract incheiat intre parti sau in baza oricarei forme contractuale prevazute de lege; justificarea prestarii efective a serviciilor se efectueaza prin: situatii de lucrari, procese-verbale de receptie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piata sau orice alte materiale corespunzatoare;

– contribuabilul trebuie sa dovedeasca necesitatea efectuarii cheltuielilor prin specificul activitatilor desfasurate.

Astfel pentru a beneficia de deductibilitatea acestor servicii va trebui sa se justifice necesitatea prestarii acestora in scopul activitatilor desfasurate si sa detineti documente care sa ateste prestarea efectiva.

De asemenea, un aspect foarte important, avand in vedere situatia prezentata, este pretul stabilit pentru aceste servicii. Acesta ar trebui sa se incadreze in pretul pietei.

Totusi, in cazul unui control exista riscul ca aceste servicii sa fie reconsiderate ca indemnizatia administratorului daca organul de control considera ca nu se justifica necesitatea prestarii acestora in scopul activitatii desfasurate. Sfatul nostru este ca aceste prestari de servicii sa fie cat mai bine documentate si, eventual, sa justificati prestarea acestora cu rezultate (contracte noi, cresterea vanzarilor etc.).

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 22 aprilie 2015

Leave a Reply