Speta: Eroare taxa de stalp

Speta: Eroare taxa de stalp

In ceea ce priveste modul de interpretare a OUG 79/2013 referitoare la taxa pe stalp care se aplica la contul 212 si care exista in balanta dintr-o eroare. In balanta societatii exista din precedent 212 si 2812 cu aceeasi valoare deci imobilizarile au fost amortizate integral insa nu este vorba de mijloace fixe de natura constructiilor, cladirilor etc., ci de incadrarea gresita a echipamentelor tehnologice si al aparatelor de masura si control pe contul 212.

Stabilim cum ar trebui sa se procedeze in aceasta situatie pentru a nu exista riscul de a se considera ca nu s-a evidentiat si platit impozitul pe constructii speciale.

Conform art.296^34 din Codul Fiscal in intelesul prezentului titlu, constructiile sunt cele prevazute in grupa 1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificarile ulterioare.

Prin valoarea constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior se intelege valoarea evidentiata contabil in soldul conturilor corespunzatoare constructiilor, fara a lua in considerare constructiile inregistrate in conturi in afara bilantului, conform reglementarilor contabile aplicabile.

Din punctul nostru de vedere nu exista riscul sa se plateasca impozit pentru sumele existente in cont deaorece acestea nu sunt aferente unor constructii care fac subiectul impozitului pe constructii. Totusi, aceasta eroare ar trebui corectata si sumele sa fie mutate in contul 2131 „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)” sau 2132 „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”.

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 27 aprilie 2015

Leave a Reply