Speta: Eroare mijloace fixe

Speta: Eroare mijloace fixe

Vom vedea mai jos cum solutionam cazul in care, in urma cu trei ani, a fost inregistrata gresit o achizite pe mijloace fixe desi trebuia inregistrata ca obiect de inventar.

Vom vedea care sunt inregistrarile contabile care se impun in situatia de fata pentru reglarea operatiunii, atat in situatia in care mijlocul fix a fost integral amortizat, cat si in cazul in care mijlocul fix mai are perioada ramasa de amortizat.

Solutia consultantului:

Din punct de vedere contabil, corectarea erorilor se  efectueaza in conformitate cu prevederile punctului 63 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin ” ” OMFP 3055/2009.

Potrivit acestuia, erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare precedente.

Corectarea erorilor se efectueaza la data constatarii lor.

Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultand din greseala de a utiliza sau de a nu utiliza informatii credibile care:
a) erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
b) ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii financiare anuale.

Astfel de erori includ efectele greselilor matematice, greselilor de aplicare a politicilor contabile, ignorarii sau interpretarii gresite a evenimentelor si fraudelor.

Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere. Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat. Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se corecteaza, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totusi, pot fi corectate pe seama contului de profit si pierdere erorile nesemnificative.

Erorile nesemnificative sunt cele de natura sa nu influenteze informatiile financiar-contabile. Se considera ca o eroare este semnificativa daca aceasta ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatiilor financiare anuale. Analizarea daca o eroare este semnificativa sau nu se efectueaza in context, avand in vedere natura sau valoarea individuala sau cumulata a elementelor.

Asadar, erorile semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se corecteaza pe seama rezultatului reportat, cu ajutorul contului 1174 –  „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile”.

Prin urmare, corectarea erorilor aferente anilor precedenti se va efectua pe seama rezultatului reportat, pentru fiecare an. Pentru corectarea erorilor se vor depune, la organul fiscal competent, declaratii rectificative privind impozit profit aferent anilor carora le apartin erorile, prin completarea formularului 101 „Declaratie privind impozitul pe profit”. Pe baza acestora se stabileste diferenta de impozit pe profit. De asemenea, atunci cand rezulta diferente de impozit de plata se calculeaza si inregistreaza penalitatile prevazute de lege.

Astfel, pentru situatia dvs. va propun urmatoarele inregistrari contabile:
1)    in situatia in care mijlocul fix este amortizat complet:
a) inregistrarea ob inventar
21xx= 1174 cu suma in rosu si la aceeasi valoare
303=1174 cu suma in negru

b) corectare cheltuieli de amortizare
1174=28xx cu suma in rosu

Si inregistrarea  uzurii ob inventar
1174= 303 cu suma in negru
Si concomitent inregistrarea ob de inventar in conturi inafara bilantului debit 8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta

2)    In situatia in care mijlocul fix nu este amortizat complet:
a) inregistrare ob inventar
21xx= 1174 cu suma in rosu si la aceeasi valoare
303=1174 cu suma in negru

b) corectare cheltuieli de amortizare
1174=28xx cu suma existenta in soldul contului, in  rosu

Si inregistrarea  uzurii ob inventar
1174= 303 cu suma in negru la intreaga valoare sau in cazul in care uzura obiectelor de  inventar se va calcula pe aceeasi perioada, caz in care nu trebuie sa mai depuneti declaratii rectificative, atunci veti inregistra :

1174=303 cu suma in negru, (suma egala cu cea existenta in soldul contului 28xx) si inregistrarea diferentei :
603=303

Si concomitent inregistrarea ob de inventar in conturi inafara bilantului debit 8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 09 iulie 2013

Leave a Reply