Speta: Eroare contabila – provizion

Speta: Eroare contabila – provizion

Avem o societate care are de incasat, din martie 2013, suma de 100.000 lei de la un client. In luna aprilie 2014 a intrat in reorganizare si s-a inscris la masa credala. In luna decembrie 2014 firma a intrat in faliment. Nu a constituit provizion 100% in acel moment deoarece nu a stiut de deschiderea falimentului.

Se poate inregistra provizionul in luna octombrie 2015 si sa se considere astfel cheltuiala 100% deductibila?

Puteti sa consitituiti provizioan deductibil in procent de 100% pentru clientul a carui creanta considerati ca nu o incasati, daca este declarata procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotararii judecatoresti prin care se atesta aceasta situatie (art.22 alin.(1) lit. j) din Codul fiscal).

Asadar, intrarea in faliment se face doar printr-o hotarire judecatoreasca, definitiva si executorie.
In baza unui document de intrare in faliment (sentinta sau incheiere), provizionul (de fapt, ajustarea) poate fi considerat deductibil in proportie de 100% din valoarea creantei, insa cu indeplinirea simultana si a celorlalte conditii mentionate la art. 22 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal. Hotararea poate fi aceea publicata in BPI.

Avand in vedere ca nu am fost in posesia hotararii de deschidere a falimentului in decembrie 2014, puteti corecta aceasta situatie conform Reglementarilor contabile actuale.

Redam in continuare, procedura de corectare a erorilor contabile, stabilita prin OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate:

” 2.5.2. Corectarea erorilor contabile

<>65.‐ (1) Erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare precedente.

(2) Corectarea erorilor se efectueaza la data constatarii lor.
66. ‐ (1) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultand din greseala de a utiliza sau de a nu utiliza informatii credibile care:

a) erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;

b) ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii financiare anuale.
(2) Astfel de erori includ efectele greselilor matematice, greselilor de aplicare a politicilor contabile, ignorarii sau interpretarii gresite a evenimentelor si fraudelor.
(3) In intelesul prezentelor reglementari, erorile din perioadele anterioare se refera inclusiv la prezentarea eronata a informatiilor in situatiile financiare anuale.

<>66.(1) Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere.

(2) Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat (contul 1174 „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile”).

(3) Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se corecteaza, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totusi, potrivit politicilor contabile aprobate, erorile nesemnificative pot fi corectate pe seama contului de profit si pierdere. (4) Erorile nesemnificative sunt cele de natura sa nu influenteze informatiile financiar‐contabile. Se considera ca o eroare este semnificativa daca aceasta ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatiilor financiare anuale. Analizarea daca o eroare este semnificativa sau nu se efectueaza in context, avand in vedere natura sau valoarea individuala ori cumulata a elementelor.
68. ‐ (1) Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii.
(2) In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Informatii comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, sunt prezentate in notele explicative.
(3) In notele explicative la situatiile financiare trebuie prezentate informatii cu privire la natura erorilor constatate si perioadele afectate de acestea.
69. ‐ Inregistrarea stornarii unei operatiuni contabile aferente exercitiului financiar curent se efectueaza fie prin corectarea cu semnul minus a operatiunii initiale (stornare in rosu), fie prin inregistrarea inversa a acesteia (stornare in negru), in functie de politica contabila si programele informatice utilizate.”

Prin urmare, daca eroarea este semnificativa, se va inregistra pe seama contului 1174, iar daca nu este semnificativa, se inregistraza pe seama cheltuililor sau a veniturilor din anul curent, dupa caz.

Erorile constatate, se vor mentiona in notele explicative la situatiile financiare aferente anului 2015, insa va trebui sa depuneti declaratii rectificative pentru impozitul pe profit (710, 101).

Practic, se va recalcula impozitul pe profit aferent trimestrelor la care s-a identificat eroarea, se vor depune declaratii 710 rectificative si declaratia rectificativa 101 pentru impozitul pe profit anual, in cazul dvs pentru anul 2014.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 09 noiembrie 2015

Leave a Reply