Speta: Eliminare datorie furnizor

Speta: Eliminare datorie furnizor

Vom analiza mai jos o situatie in care in evidentele contabile se inregistreaza sold in 401 la un furnizor de 3.000 lei. In urma confirmarii soldurilor pe baza extraselor de confirmare de cont soldul lor este de 0,00 lei. Vom stabili cum va inchide firma in contabilitate acest partener.

Solutia consultantului:

Pentru datoriile fata de terti, orice entitate trebuie sa tina cont de urmatoarele:

– soldurilor conturilor de datorii sunt supuse verificarii si confirmarii pe baza extraselor soldurilor creditoare ale conturilor de datorii cu ajutorul formularului „Extrasului de cont” (cod 14-6-3) sau a punctajelor reciproce scrise (pct. 28 din Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin OMFP 2861/2009);

– la scaderea din evidenta a datoriilor ale caror termene de plata sunt prescrise trebuie sa se demonstreze ca au fost intreprinse toate demersurile legale, pentru decontarea acestora (pct. 187 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aprobate prin OMFP 3055/2009 ).

Anularea datoriilor trebuie comunicate in scris furnizorilor respectivi.

Veniturile obtinute din anularea datoriilor prin formula contabila 401 „Furnizori” = 7588 „Alte venituri din exploatare” si sunt venituri impozabile la calculul impozitului pe profit  conform  prevederilor art. 19 alin. (1) din Codul fiscal.

Referitor la TVA pentru furnizorii scosi din evidenta nu se ajusteaza dreptul de deducere.

Pentru eliminarea din evidentele contabile a datoriei respective, trebuie sa intocmiti un proces verbal pe care administratorul societatii sa-l aprobe.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 18 septembrie 2013

Leave a Reply