Speta: Diurna pentru salariat care lucreaza in alta localitate fata de cea de domiciliu?

Speta: Diurna pentru salariat care lucreaza in alta localitate fata de cea de domiciliu?

Un angajat lucreaza într-o localitate, iar domiciliul îl am în altă localitate. În aceste condiţii poate primi diurnă? De asemenea, în timp a lucrat şi în alte localităţi faţă de cea de domiciliu. De asemenea, nu am primit diurnă.

****

Diurna se acordă în cazul în care angajatorul deleagă/detaşează angajatul să lucreze în afara locului obişnuit de muncă.
Din situatia prezentata reiese că angajatul nu este delegat sau detaşat să lucreze în altă parte, ci pur şi simplu face naveta între localitatea de domiciliu şi locul obişnuit de muncă. În astfel de situaţii NU se pune problema diurnei.
Dacă am fi avut situatia in care angajatul ar fi fost delegat sau detaşat în alte localităţi, pe acele perioade avea dreptul la diurnă şi putea cere angajatorului plata acesteia. Termenul de prescripţie în care se poate obţineţi acest lucru prin intermediul instanţei este de trei ani de la data la care erau datorate aceste drepturi.
De asemenea, de principiu, legea nu obligă angajatorul să deconteze cheltuielile făcute cu naveta. Spunem de principiu pentru că există şi acte normative care prevăd acest lucru pentru anumite categorii de salariaţi.
De exemplu: Ordinul nr. 51/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă ori Instrucţiunea nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice.
În cazul în care angajatul nu lucreaza la stat şi într-un astfel de sector, angajatorul poate fi obligat să deconteze cheltuielile cu naveta doar în cazul în care acest lucru este prevăzut în regulamentul intern, în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă la nivel de ramură sau unitate (dacă s-a încheiat).
Sursa: legestart.ro
Data aparitiei: 25 iulie 2014

Leave a Reply