Speta: Deductibilitate dobanda imprumut acordat de asociat

Speta: Deductibilitate dobanda imprumut acordat de asociat

Va prezentam modalitatea de gestionare a situatiei in care se doreste deducerea unor cheltuieli cu dobanda aferenta unui imprumut acordat de asociat. Astfel, o societate comerciala a fost creditata in valuta de catre unul dintre asociati. Lunar se reevalueaza suma din contul 4551.

Vom vedea astfel daca in situatia in care gradul de indatorare al firmei este mare si avem inregistrarea 665=4551, diferenta de curs valutar este cheltuiala deductibila sau nedeductibila la calculul profitului impozabil.

De asemenea in cazul in care unul dintre asociati incheie un contract de imprumut cu societatea, vom vedea care este nivelul dobanzii pe care asociatul poate sa-l perceapa si in ce conditii cheltuiala cu dobanda este deductibila.

Conform prevederilor Codului Civil partile unui contract, inclusiv ale unui contract de imprumut, trebuie sa respecte principiul bunei-credinte atunci cand negociaza incheierea acestuia. Conform acelorasi prevederi a fost introdusa si clauza de impreviziune (art. 1271) pentru cazurile in care s-ar constata impovararea deosebita a debitorului pentru respectarea obligatiei, caz in care si contractul poate fi adaptat noilor imprejurari sau poate inceta. De asemenea in contract trebuie prevazuta si dobanda care se va percepe in cazul in care obligatiile din contract nu sunt respectate sau sunt aduse la indeplinire cu intarziere.

Actul normativ care reglementeaza obligativitatea stabilirii de catre partile unui contract a nivelului dobanzii este Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, act normativ care a intrat in vigoare incepand cu data de 5 aprilie 2013.

Potrivit dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 72/2013 daca partile unui contract nu stabilesc nivelul dobanzii pentru plata cu intarziere, se va aplica dobanda legala penalizatoare, calculata potrivit prevederilor art. 3 din OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, aprobata prin Legea 43/2012. Conform acestui act normativ dobanda legala in raporturile dintre profesionisti este la nivelul dobanzii de referinta a BNR majorata cu 4 puncte procentuale.

Din punct de vedere fiscal, potrivit dispozitiilor art. 23 din Codul fiscal, cheltuielile cu dobanzile aferente imprumuturilor obtinute de la alte entitati (in speta imprumut asociat) sunt integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei.

Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit.

In conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu dobanzile (cont 666-Cheltuieli cu dobanzile) si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar (cont 665 – cont 765) aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului de indatorare sunt nedeductibile. Acestea se reporteaza in perioada urmatoare, pana la deductibilitatea integrala a acestora (fara a exista un termen maxim de recuperare).

In formularul 101 – „Declaratie privind impozitul pe profit” care se intocmeste la sfarsitul fiecarui an fiscal, veniturile din diferente de curs precum si cheltuielile cu dobanzile si diferentele de curs valutar  se evidentiaza, asa cum se prevede in Opanaf nr.878/2013, astfel:
– rand 4 se trec sumele evidentiate in balanta de verificare drept venituri financiare (inclusiv cont 765),
– rand 5 se trec sumele evidentiate in balanta de verificare drept cheltuieli financiare, respectiv cont 665,666,668,
– rand 15 se trec sumele reprezentand cheltuielile cu dobanzile si diferentele de curs reportate din perioada precedenta si care sunt deductibile la determinarea profitului impozabil in perioada de raportare, sume preluate din randul 32 al declaratiei depusa anterior,
– rand 32 se trec sumele cheltuielilor cu dobanzile si diferentele de curs aferente anului fiscal de raportare, nedeductibile fiscal pentru anul fiscal curent, dar care pot fi reportate in perioadele urmatoare.

Exemplu calcul grad indatorare trim. I 2014, pentru o societate cu capital propriu negativ:         
 
1)    Capital propriu la 01.01.2014                      = – 200.000 lei
2)    Capital propriu la  31.03.2014                     = – 350.000 lei
3)    Profit contabil la 31.03.2014    = 1.500.000 lei        –         800.000 lei = 700.000 lei
4)    Imprumut de la un asociat la 01.01.2014 =  5.000 euro/20.000 lei
5)    Impumut de la un asociat la  31.03.2014 =  7.000 euro/31.500 lei
6)    Cheltuieli cu diferente de curs aferente imprumutului, la 31.03.2014 (cont 665) = 3.000 lei
7)    Cheltuieli cu dobanzile aferente imprumutului, la 31.03.2014 (cont 666) = 20.000 lei
8)    Venituri din diferente de curs aferente imprumutului, la 31.03.2014 (cont 765) =  0
9)    Cheltuieli din diferente de curs si pierdere neta din diferente de curs   de la 31.03.2014  = 23.000 lei (cont 665+cont 666).

Luand in considerare prevederile Codului fiscal si datele prezentate mai sus, se calculeaza impozitul pe profit pentru trimestrul I 2014, astfel:

Profit contabil =700.000 lei (in care s-au inclus ct.765,cont 665 si 666, aferente imprumutului)
Cheltuieli nedeductibile fiscal pentru 2014 = 23.000 lei

Profit impozabil = 700.000 + 23.000 = 723.000 lei
Impozit profit 16 %, pentru trimestrul I 2014 = 115.680 lei
 
Suma reprezentand cheltuielile cu dobanda si cu pierderea neta din diferente de curs valutar, aferente imprumutului inregistrat in primul trimestru 2014 (rd. 32 din formularul 101), poate fi reluata in urmatoarele perioade la rd. 15 din formular, numai daca sunt indeplinite conditiile art. 23, alin. (1) privitoare la marimea gradului de indatorare.

Cheltuielile cu dobanzile sunt deductibile:
– pentru imprumuturile in lei, nivelul ratei dobanzii recunoscut ca deductibil este rata de referinta (de politica monetara) publicata de BNR pentru ultima luna din trimestru (pentru trim. I 2014 dobanda deductibila este 3,5%/an, conform Circularei BNR nr. 7/2014).
– pentru imprumuturile in valuta nivelul ratei dobanzii anuale este 6%/an.

Pentru stabilirea cheltuielilor cu dobanzile deductibile, se analizeaza marimea dobanzii si ceea ce depaseste nivelul deductibil este considerata cheltuiala nedeductibila care nu se mai reporteaza (pct. 65 din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004).

Sursa: contabilul.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 04 septembrie 2014

 

Leave a Reply