Speta: Deductibilitate cheltuieli majorare capital social

Speta: Deductibilitate cheltuieli majorare capital social

In situatia in care actionarul principal doreste majorarea capitalului societatii, operatiune aduce cu sinetaxe catre ASF, plata unor comisioane catre broker, taxe platite la Depozitul Central si altele. Acesta este contextul pentru care vom stabili care dintre aceste cheltuieli sunt deductibile.

Aceste tipuri de cheltuieli sunt asimilate din punct de vedere contabil si fiscal sub denumirea de  cheltuieli de constituire.

Conform OMFP 3055/2009 reglementri contabile conforme cu directivele europene, activele de natura cheltuielilor de constituire, se prezinta asfel:
„75 – Cheltuielile de constituire  sunt cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea unei entitati (taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni, precum si alte cheltuieli de aceasta natura, legate de infiintarea si extinderea activitatii entitatii).

76 – (1) O entitate poate include cheltuielile de constituire  la „Active”, caz in care poate imobiliza cheltuielile de constituire. in aceasta situatie, cheltuielile de constituire  trebuie amortizate in cadrul unei perioade de maximum cinci ani.

(2) in situatia in care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu exceptia cazului in care suma rezervelor disponibile pentru distribuire si a profitului reportat este cel putin egala cu cea a cheltuielilor neamortizate.

77 – Sumele prezentate in bilant la elementul „Cheltuieli de constituire” trebuie explicate in note.”
 
In cazul in care in cadrul societatii  exista un manual de politici si proceduri contabile trebuie sa respectati prevederile referitoare la amortizarea cheltuielilor de constituire.

Asadar, in legatura cu inregistrarea in contabilitate a cheltuielilor de constituire, entitatile au doua posibilitati. Astfel:

  • fie le pot include la „Active” in contul 201 „Cheltuieli de constituire”;
  • fie le pot inregistra direct pe cheltuieli prin debitul conturilor din clasa a 6-a.


In cazul in care cheltuielile de constituire sunt imobilizate prin inregistrarea in contul 201 „Cheltuieli de constituire”, acestea trebuie amortizate in cadrul unei perioade de maximum cinci ani.
 
De asemenea, conform prevederilor din  Codul fiscal, cheltuielile de constituire sunt incluse in categoria imobilizarilor necorporale. Acestea au un regim special fata de celelalte cheltuieli, adica pot fi amortizate pe o perioada de maximum 5 ani sau pot fi incluse direct pe cheltuieli prin debitul conturilor de cheltuieli, neexistand reglementari privitoare la amortizarea acestora, motiv pentru care acestea pot fi deduse si dintr-o data.
 
Prin urmare, cheltuielile de constuire efectuate cu ocazia majorarii capitalului social al societatii, sunt deductibile la calculul impozitului profitului impozabil.

Sursa: fiscalitatea.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 15 iulie 2014

Leave a Reply