Speta: Deductibilitate cheltuieli cursuri formare profesionala angajati

Speta: Deductibilitate cheltuieli cursuri formare profesionala angajati

Vom stabili, prin randurile de mai jos, in ce masura sunt deductibile fiscal sau sunt considerate avantaje de natura salariala (urmand astfel sa fie impozitate), cursurile de formare profesionala platite de angajator pentru angajatii sai de tipul autorizarii ISCIR sau training-urile organizate cu furnizori de astfel de servicii.

In ceea ce priveste impozitul pe profit, cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat sunt cheltuieli efectuate in scopul obtinerii de venituri, deductibile, in baza prevederilor art. 21 alin. (2) lit. h) din Codul fiscal.

In ceea ce priveste impozitul pe venit, conform art. 55 alin. (1) din Codul fiscal, sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.

Astfel cum prevede alin. (4) lit. n) al acestui articol, nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit, cheltuielile efectuate de angajator pentru pregatirea profesionala si perfectionarea angajatului legata de activitatea desfasurata de acesta pentru angajator.

Prevederea legala reglementata la art. 55 alin. (4) lit. n) din Codul fiscal nu este dezvoltata de normele metodologice astfel incat angajatorul trebuie sa dovedeasa legatura dintre cursurile a caror cheltuiala o suporta si activitatea desfasurata de salariat cu documentul din care reiese atributiile salariatului respectiv, fisa postului.

Prin urmare, daca cursurile de formare profesionala au legatura cu activitatea desfasurata de salariat pentru angajator, fapt ce trebuie sa rezulte din fisa postului, costurile suportate de angajator nu vor intra in baza de calcul al impozitului si al contributiilor sociale.

Sursa: blogulspeciaistului.ro

Data aparitiei: 06 decembrie 2013

Leave a Reply