Speta: Declaratii dividende persoana juridica nerezidenta

Speta: Declaratii dividende persoana juridica nerezidenta

Avem o societate care vrea sa distribuie dividende unei persoane juridice straine. In afara de D 100, vom vedea ce declaratie mai trebuie completata, cu mentiunea ca la sfarsitul anului persoana juridica straina solicita de la ANAF dovada platii impozitului.

Regimul fiscal al dividendelor platite de o societate romaneasca unei persoane juridice nerezidende ori sediului permanent al unei persoane juridice rezidente intr-un stat membru UE situat intr-un alt stat membru UE este urmatorul:
Dividendele platite de societatea romaneasca reprezinta venituri impozabile obtinute de persoana juridica nerezidenda, impozitate prin stopaj la sursa, respectiv prin: calcularea, declararea si plata la ugetul de stat de catre platitorul de venituri, societatea romaneasca, conform art.224 alin.(1) Cd fiscal.
Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea cotei de 5% aplicata la dividendul brut datorat, conform art.224 alin.(4) lit.b) Cod fiscal.
Termenul de plata al impozitului pe dividende datorat este de pana in data de 25 a lunii urmatoare platii venitului sau, in cazul dividendelor distribuite si neplatite actionarilor/asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au arobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plateste pana in data de 25 ianuarie a anului urmator, respectiv pana in data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, urmator anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, dupa caz, conform art.224 alin.(5) Cod fiscal.
In acest caz societatea romaneasca are obligatia declararii impozitului pe dividende prin Declaratia 100 in acelasi termen ca cel specificat mai sus pentru plata impozitului.
Sunt scutite de la plata impozitului dividendele platite de o persoana juridica romana sau o persoane juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene, unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al UE ori unui sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un alt stat membru UE, conform art.229 alin.(1) lit.c) Cod fiscal, daca:
1. persoana juridica straina beneficiara a dividendelor ori sediului permanent al unei persoane juridice rezidente intr-un stat membru UE situat intr-un alt stat membru UE beneficiar al dividendelor indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
(i) este rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene si este platitoare de impozit pe profit sau un impozit similar impozitului pe profit (a se vedea anexa nr.1 si Anexa nr.2 la Titlul II Codul Fiscal);
(ii) este considerata a fi rezidenta a statului membru al Uniunii Europene, in conformitate cu legislatia fiscala a statului respectiv si, in temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri incheiate cu un stat tert, nu se considera ca este rezidenta in scopul impunerii in afara Uniunii Europene – conditie indeplinita prin prezentarea catre societatea romaneasca platitoare a dividendelor a certificatului de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea fiscala competenta din statul de rezidenta, conform art.230 alin.(2) Cod fiscal ;
 (iii) detine minimum 10% din capitalul social al intreprinderii persoana juridica romana pe o perioada neintrerupta de cel putin un an, care se incheie la data platii dividendului.
2. persoana juridica romana care plateste dividendul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: este o societate infiintata in baza legii române si are una dintre urmatoarele forme de organizare: societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata, societate in nume colectiv, societate în comandita simpla si este platitoare de impozit pe profit, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari.
In acest caz, in care dividendele sunt scutite de la plata impozitului, societatea romaneasca nu are nicio obligatie declarativa, respectiv nu depune Declaratia 100 cu privire la impozitul pe dividende, dar are obligatia detinerii certificatului de rezidenta fiscala de la beneficiarul nerezident al dividendelor si a indeplinirii conditiilor mai sus precizate.
Societatea romaneasca are obligatia depunerii la organul fiscal competent a Declaratiei formular 207 „Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti”, cu termen de depunere pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat. Atentionam ca aceasta declaratie se depune indiferent daca se datoreaza impozit pe dividende ori in cazul in care dividendele platite de societatea romaneasca catre persoana juridica nerezidenta beneficiara sunt scutite de la plata impozitului, conform art.231 alin.(1) Cod fiscal coroborat cu prevederile OPANAF 3695 din 24 decembrie 2016.
Sursa: infotva.ro
Data aparitiei: 02 noiembrie 2017

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor