Speta: Declaratia 101 eronata

Speta: Declaratia 101 eronata

Speta se refera la o societate pentru care s-a depus declaratia 101 aferenta exercitiului fiscal 2009 in mod eronat, in sensul ca s-a dublat impozitul pe profit declarat initial in D100. In noiembrie 2014 s-a facut declaratie rectificativa si s-a diminuat obligatia declarata initial la 0 (zero).

Ce se intampla in acest caz cu majorarile si penalitatile calculate pana la data depunerii declaratiei rectificative?

Conform art.84 alin.(2) din  OG 92/2003 privind  Codul de procedura fiscala, actualizat, declaratiile fiscale pot fi corectate de catre contribuabil din proprie initiativa, pe perioada de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale.

De asemenea, art.120 alin.(3)  din OG 92/2003 mentioneaza ca: „In situatia in care diferentele rezultate din corectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative in raport cu sumele stabilite initial, se datoreaza dobanzi pentru suma datorata dupa corectare ori modificare, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei si pana la data stingerii acesteia inclusiv.”

In cazul de fata, obligatia de plata rezultata prin depunerea declaratiei rectificative este zero, deci nu poate fi vorba de faptul ca se datoreaza dobanzi pentru suma datorata dupa corectare.

Astfel, depunerea declaratiilor rectificative va  corecta sumele datorate de societate ca debite, inclusiv dobanzile si penalitatile care decurg din acestea.

Pasul urmator este de a inainta catre organul fiscal competent o  adresa pentru corectarea sau anularea dobanzilor si penalitatilor accesorii la debitul corectat.

Sursa: fiscalitatea.ro

Data aparitiei: 12 martie 2015

Leave a Reply