Speta: Cumul de functii

Speta: Cumul de functii

Analizam mai jos cazul unui angajat care lucreaza 8 ore la o societate comerciala. Acesta s-a mai angajat la alta societate tot cu 8 ore. Vom afla mai jos ce prevede Codul Muncii cu privire la cumulul de functii la angajatori diferiti.

Orice salariat are dreptul de a cumula mai multe functii, la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea (art. 35 alin. (1) din Codul Muncii). Fac exceptie de la aceste prevederi situatiile in care prin lege sunt prevazute incompatibilitati pentru cumulul unor functii.

Codul muncii nu impune conditia ca totalul orelor prestate in temeiul mai multor contracte individuale de munca sa nu depaseasca durata maxima a timpului de munca.

In acest sens, prevederile Codului muncii referitoare la durata timpului de munca au in vedere timpul de lucru in temeiul unui singur contract individual de munca. In cazul unui cumul de functii, interdictia referitoare la cele 40 si, respectiv, 48 de ore, nu isi mai gaseste aplicabilitate.

Totodata, legislatia muncii nu instituie obligatia existentei unei pauze intre munca prestata in temeiul a doua sau mai multe contracte individuale de munca.

Prin urmare, nu exista o limita a numarului contractelor de munca incheiate de o singura persoana, fie ele cu norma intreaga sau cu timp partial, la angajatori diferiti.

In concluzie, salariatul poate avea doua contracte individuale de munca si cate o fisa de post pentru fiecare contract de munca.

Sursa: blogulspecialistului.ro

Data aparitiei: 02 septembrie 2013

Servicii audit > Audit EAM & Audit TEAM < Firma audit

Leave a Reply