Speta: Creante si datorii prescrise

Speta: Creante si datorii prescrise

Vom analiza mai jos cum tratam facturile din 4111 si 401 ramase in sold si care sunt mai vechi de 3 ani. Mai exact, vom stabili daca acestea sunt cheltuieli deductibile sau nedeductibile in cazul clientilor si venituri impozabile in cazul furnizorilor neincasati, precum si care va fi monografia contabila de scoatere din evidenta contabila.

In plus, vom vedea cand se pot scoate din evidenta si ce se intampla cu TVA dedusa, respectiv, colectata.

Vom stabili acest informatii atat pentru o societate platitoare de TVA, cat si neplatitoare de TVA, precum si pentru microintreprindere (3%), cat si pentru impozit profit (16%).

Conform prevederilor pct. 187 din OMFP 3055/2009, aveti obligatia ca la scaderea din evidenta a creantelor si a datoriilor ale caror termene de incasare sau de plata sunt prescrise, sa demonstrati ca au fost intreprinse toate demersurile legale, pentru decontarea acestora.

Termenul de prescriere a creantelor/datoriilor este de 3 ani de la termenul de incasare/plata stabilit prin contract, conform Codului Comercial, daca intre timp nu s-a primit niciun raspuns la orice demers facut pentru recuperarea creantei/datoriei

Demersurile legale pe care aveti obligatia sa le intreprindeti pentru decontarea acestora sunt, spre exemplificare: notificari, somatii, mediere pentru reolvarea acestei probleme pe cale amiabila, proces juridic.

Daca in urma acestor demersuri legale, ramase fara raspuns, nu se reuseste decontarea sumelor dupa trecerea perioadei de 3 ani si in baza inventarierii acestor debite/credite, consemnata in documente justificative, se va proceda la scoaterea lor din evidentele contabile ale societatii.

Este necesar ca administratorul firmei sa consemneze aceasta hotarare prin emiterea unei decizii in acest sens, in care se vor stipula denumirea clientilor/furnizorilor, documentele (nr. si data),  valoarea creantei/debitului neincasata/neplatite, facand trimitere si la motivele ce au stat la baza deciziei.

In acest caz, in care clientul/furnizorul nu se afla in procedura de insolventa sau faliment, sau alte cazuri specificate in art. 21 alin. (2) lit. n), coroborat cu art. 22 alin. (1) lit. c) nu se va considera cheltuiala cu scoaterea din evidentele contabile a clientilor neincasati deductibila fiscal la calculul impozitului pe profit. Speta prezentata de dumneavoastra se incadreaza sub incidenta art.21 alin.(4) lit.(o), fiind o cheltuiala nedeductibila, pentru platitorii de impozit pe profit.

Veniturile inregistrate din scoaterea din evidentele contabile a furnizorilor neachitati sunt venituri impozabile pentru platitorii de impozit pe profit, avand in vedere faptul ca nu se incadreaza in prevederile art. 20 Cod fiscal. Pentru platitorii pe venitul microintreprinderi, este de la sine inteles ca aceste venituri vor fi impozitate, conform art. 112^7 alin. (1).

Din punctul de vedere al TVA, nu puteti ajusta TVA colectata in favoarea dumneavoastra, din facturile neincasate de la clienti, avand in vedere ca nu se incadreaza sub incidenta art.138 Cod fiscal.

De asemenea, pentru datoriile catre furnizori, scoase din evidenele contabile nu veti proceda la ajustarea TVA dedusa, cu conditia ca operatia de scoatere din evidente sa se datoreze strict neplatii, dar sa puteti dovedi ca achizitiile au respectat prevederile Codului fiscal cu privire la deducerea TVA, prevazute la art. 146.

Aveti obligatia sa notificati clientii si furnizori scosi din evidentele contabile pentru instiintare.

Monografie contabila:
1. Scoatere din evidenta contabila a clientilor neincasati:
6588 nedeductibil =4111 furnizori = valoare totala a creantelor neincasate

2. Scoatere din evidenta contabila a furnizorilor neachitati:
401 = 7588 impozabil = valoare totala datorii neachitate

Sursa: contabilul.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 06 martie 2014

Leave a Reply