Speta: Cotizatie de membru entitate non profit

Speta: Cotizatie de membru entitate non profit

In situatia de mai jos, vom stabili cum trebuie sa procedeze un ONG din Romania, neplatitor TVA, care plateste o cotizatie de membru catre o alta entitate din UE, precum si catre o alta entitate din afara UE (Elvetia).

In concret, se va stabili daca organizatia situata in Romania trebuie sa plateasca TVA pentru acesta cotizatie pe care o achita si sa depuna decontul special de TVA 301, precum si sa se inregistreze conform art.1531.

Nota:  In ambele tari catre care se platesc cotizatiile (si din UE si din afara UE) taxele de membru sunt scutite. Aceste cotizatii de membru nu sunt considerate servicii, ci taxe de membru ce trebuie achitate periodic.

In situatia in care cotizatia datorata nu reprezinta in fapt valoarea unui serviciu sau a unei prestari de servicii, plata  acesteia nu se incadreaza in categoria   operatiunilor  din sfera de aplicare a TVA. In acest context, am in vedere prevederile art. 126 alin. (1) din Codul fiscal conform carora, pentru a fi impozabila in Romania d.p.d.v. al TVA, orice operatiune trebuie sa indeplineasca patru conditii cumulative:

–    operatiunea sa fie o livrare de bunuri sau o  prestare de servicii, in sfera taxei, efectuata cu plata;
–    locul de livrare a bunurilor sau de  prestare a serviciilor sa fie considerat  in Romania,  conform articolului 132 sau 133;
–    livrarea bunurilor sau prestarea serviciului  sa fie realizata de o  persoana impozabila care  actioneaza ca atare;
–    livrarea bunurilor si prestarea serviciilor sa fie  rezultatul desfasurarii unei activitati economice;

In situatia prezentata de dvs. nu este indeplinita niciuna din cele 4 conditii.
 
       Chiar si in  situatia in care cotizatia reprezinta contravaloarea unei livrari de bunuri sau prestari de servicii, plata acesteia reprezinta operatiune scutita fara drept de deducere  conform prevederilor art. 141 alin. (1) lit.   k) din Codul fiscal „(1) Urmatoarele operatiuni de interes general sunt scutite de taxa: ……k) prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri furnizate membrilor in interesul lor colectiv, in schimbul unei cotizatii fixate conform statutului, de organizatii fara scop patrimonial care au obiective de natura politica, sindicala, religioasa, patriotica, filozofica, filantropica, patronala, profesionala sau civica, precum si obiective de reprezentare a intereselor membrilor lor, in conditiile in care aceasta scutire nu provoaca distorsiuni de concurenta;”.
 
        Astfel, in niciuna din cele doua situatii (operatiune care nu este in sfera de aplicare a TVA sau operatiune de interes general, scutita de TVA) societatea din Romania care achita cotizatia nu trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVAprin formularul „Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni pentru alte persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii (091)” conform prevederilor art. 153^1 alin. (1) lit. c) chiar daca entitatea non profit care incaseaza cotizatia este stabilita pe teritoriul comunitar „(1) Are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform prezentului articol:

  c) persoana impozabila care isi are stabilit sediul activitatii economice in Romania, care nu este inregistrata si nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 153 si care nu este deja inregistrata conform lit. a) sau b) sau a alin. (2), daca primeste de la un prestator, persoana impozabila stabilita in alt stat membru, servicii pentru care este obligata la plata taxei in Romania conform art. 150 alin. (2), inaintea primirii serviciilor respective.”

Inregistrarea nu trebuie efectuata deoarece societatea din Romania nu datoreaza plata TVA.

         Din acest motiv, valoarea cotizatiei achitate  se raporteaza doar prin decontul de TVA cod 300 la randul 26 denumit „Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile”, dar fara a se raporta  prin declaratia recapitulativa  cod 390 VIES in cazul cotizatiei achitate entitatii din CE.

        In concluzie, pentru cotizatia achitata, societatea din Romania nu datoreaza TVA astfel incat sa fie obligata sa:

–    se inregistrez in scopuri de TVA;
–    achite TVA;
–    sa depuna la organul fiscal competent decontul special de TVA cod 301.

Sursa: fiscalitatea.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 16 iunie 2014

Leave a Reply