Speta: Cota TVA inchiriere ianuarie 2016

Speta: Cota TVA inchiriere ianuarie 2016

Dorim sa vedem cum trebuie considerate venitul aferent anului 2015 si TVA-ul in cazul in care societatea a inchiriat produse pe perioada decembrie 2015-ianuarie 2016 in valoare de 100.000 lei, plus TVA, iar chiria a fost facturata integral luna in ianuarie 2016.

Verificam astfel daca sunt corecte inregistrarile de mai jos pentru 2015:

418 = 706 50.000lei,
418 = 4427 12.000 lei

– iar daca in luna ianuarie cand s-a emis factura pe intreaga perioada cu TVA 20% se inregistreaza:
411 = 418 50.000 lei,
411 = 706 50.000 lei,
411 = 4427 20.000 lei,
418 = 4427 lei (-12.000 lei).

Din modul de prezentare reiese ca ar fi vorba de inchirierea unor bunuri pe cele doua luni, cu un tarif lunar de 50.000 lei fara TVA, dar nu reiese care este data specificata in contractul de inchiriere pentru efectuarea platii pentru a se determina faptul generator al serviciului de inchiriere (art. 134^1 alin. 9 din vechiul Cod fiscal, respectiv art. 281 alin. 9 din noul Cod fiscal).

In acest caz sunt incidente si prevederile art. 291 alin. 4 si 6 din noul Cod fiscal conform carora cota aplicabila de TVA este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator, iar in cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cota in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii (art. 140 alin. 3 si 4 din vechiul Cod fiscal continea prevederi similare).

Astfel, daca in contractul de inchiriere a bunurilor s-a prevazut ca chiria lunara se plateste la data de 20 a fiecarei luni, faptul generator pentru operatiunea de inchiriere a lunii decembrie 2015 a avut loc la data de 20 decembrie 2015 conform art. 134^1 alin. 9 din vechiul Cod fiscal, exigibilitatea operatiunii tot la data de 20 decembrie 2015 potrivit art.  art. 134^2 alin. 1 din vechiul Cod fiscal, iar cota de TVA aplicabila este cea de 24% in conformitate cu prevederile art. 140 alin. 3 din vechiul Cod fiscal, fara efectuarea niciunei regularizari de cota la momentul emiterii facturii (deci, pentru luna ianuarie 2016, inregistrarile contabile pentru TVA sunt 4111 = 4427 10.000 lei si 418 = 4111 12.000 lei).

In schimb, daca  in contractul de inchiriere a bunurilor s-a prevazut ca chiria lunara se plateste la data de 20 a lunii urmatoare, atunci faptul generator al operatiunii de inchiriere aferente lunii decembrie 2015 este 20 ianuarie 2016 potrivit  art. 281 alin. 9 din noul Cod fiscal. Ca atare, pentru luna decembrie 2015 nu se pune problema colectarii TVA si nici a regularizarii de taxa in luna ianuarie 2016.

Daca in contract exista alte prevederi contractuale referitoare la plata se vor avea in vedere explicatiile date la pct. 24 alin. 7 din Normele metodogice aprobate prin H.G. nr. 1/2016.

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 25 ianuarie 2016

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor