Speta: Corectare erori contabile

Speta: Corectare erori contabile

Supunem atentiei dvs. cazul unei societati care constata in 2012, dupa ce intocmeste si depune bilantul la 31.12.2011, ca s-a omis inregistrarea contabila la 31.12.2011 a reevaluarii. Intrucat conform raportului de reevaluare s-a inregistrat o descrestere a valorii de intrare a constructiei, aceasta trebuia inregistrata la 31.12.2011 astfel: 6813 = 212 10.000 lei. Omiterea acestei inregistrari a determinat inregistrarea in 2012 a urmatoarei operatii contabile: 117 = 212 10.000 lei.

Vom vedea astfel daca se poate stinge suma din 117 prin corelatie la 106 (acoperindu-se pierderea de 10.000 lei cu rezervele pe care le are societatea constituite pana in momentul de fata, respectiv : 106 = 117 10.000 lei) sau daca se poate inchide contul 117 in corespondenta cu alt cont.

Solutia consultantului:

Potrivit prevederilor pct 249 alin (1) din reglementarile contabile aprobate prin OMFP 3055/2009 pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale. In lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acopera pierderea contabila este la latitudinea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, respectiv a consiliului de administratie.

Potrivit prevederilor alin (2) ale aceluiasi punct, in cazul corectarii de erori care genereaza pierdere contabila reportata, aceasta trebuie acoperita inainte de efectuarea oricarei repartizari de profit pentru acoperirea pierderii reportate din contul de rezerva, trebuie sa fie efectuata o analiza a componentei sumelor inregistrate in acest cont.

Potrivit prevederilor art. 22 alin. (6) din Codul fiscal, sumele inregistrate in conturi de rezerve legale si rezerve reprezentand facilitati fiscale nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor. In cazul in care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, asupra acestor sume se recalculeaza impozitul pe profit si se stabilesc dobanzi si penalitati de intarziere, de la data aplicarii facilitatii respective, potrivit legii.

Potrivit prevederilor pct 58 din Normele metodologice, intra sub incidenta art. 22 alin. (6) din Codul fiscal urmatoarele sume inregistrate in conturi de rezerve sau surse proprii de finantare, in conformitate cu reglementarile privind impozitul pe profit:
a) sumele reprezentand diferentele nete rezultate din evaluarea disponibilului in devize, in conformitate cu actele normative in vigoare, care au fost neimpozabile;
b) scutirile si reducerile de impozit pe profit aplicate asupra profitului investit potrivit prevederilor legii, inclusiv suma profitului investit, diferenta dintre cota redusa de impozit pentru exportul de bunuri si/sau servicii si cota standard, precum si cele prevazute in legi speciale.

Potrivit prevederilor din Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 3055/2009, cu ajutorul contului 117 „Rezultatul reportat” se tine evidenta rezultatului sau partii din rezultatul exercitiului precedent nerepartizat de catre adunarea generala a actionarilor/asociatilor, respectiv a pierderii neacoperite si a rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile.

Contul 117 „Rezultatul reportat” este un cont bifunctional.

In creditul acestui cont se inregistreaza:
– profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat, evidentiat la inceputul exercitiului financiar urmator in rezultatul reportat (121);
– pierderile contabile ale exercitiilor financiare precedente, acoperite din prime de capital, potrivit legii (104);
– pierderile contabile ale exercitiilor financiare precedente, acoperite din rezerve, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (106);
– pierderile contabile realizate in exercitiile financiare precedente, acoperite prin reducerea capitalului social, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (101);
– pierderile contabile inregistrate in exercitiile financiare precedente, acoperite din rezultatul reportat reprezentand profit, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (117);
– rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (411, 461 si alte conturi in care urmeaza sa se evidentieze corectarea erorilor).
In debitul acestui cont se inregistreaza:
– pierderile contabile realizate in exercitiul financiar incheiat, transferate la inceputul exercitiului financiar urmator asupra rezultatului reportat (121);
– profitul contabil realizat in exercitiile financiare precedente, utilizat ca sursa de majorare a capitalului social, potrivit legii (101);
– profitul net realizat in exercitiile financiare precedente, si care se repartizeaza in exercitiile financiare urmatoare pe destinatiile aprobate de adunarea generala a actionarilor/asociatilor, potrivit legii (1068, 117, 446, 457);
– rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (401, 404, 431, 437, 438, 441, 4423, 446, 447, 448, 462 si alte conturi in care urmeaza sa se evidentieze corectarea erorilor).
– pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezultatul reportat (149).

In concluzie, acoperirea pierderii provenite din corectarea erorilor contabile se realizeaza in baza hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale. Printre sursele de acoperire a pierderii sunt si rezervele inregistrate in contul 106, dar cu respectarea prevederilor mai sus mentionate.

Sursa: blogulspecialistului.ro

Data aparitiei: 24 mai 2013

Leave a Reply