Speta: Corectare eroare decont TVA

Speta: Corectare eroare decont TVA

Avem situatia in care s-a intocmit decontul de TVA pentru luna decembrie 2015 si nu au fost mentionate la randul 26 achizitiile scutite de TVA (din tara). Vom vedea astfel unde se pot corecta si daca se poate cumula suma in luna ianuarie 2016.

Conform instructiunilor de completare ale formularului 300 ( 2.2 ), sumele rezultate din corectarea erorilor de inregistrare in evidentele de TVA se trec la randurile de regularizari in Decontul 300 privind TVA al lunii in care au fost operate corectiile.

Insa, nu exista nici un rand de regularizari, pentru „contravaloarea achizitiilor de bunuri si servicii a caror livrare/prestare a fost scutita de taxa, neimpozabila sau supusa unui regim special de taxa” de la Randul 26.

Nu se recomanda cumularea diferentei neinregistrate in luna decembrie 2015 cu suma din luna ianuarie 2016, avand in vedere ca sunt date din doua perioade fiscale diferite.

Aceasta eroare, respectiv omisiune, intra in categoria erorilor materialem, care se corecteaza conform prevederilor de la punctul 2.3 din Instructiunile de completare ale Decontului 300:

„2.3. Corectarea erorilor materiale din formularul 300 „Decont de taxa pe valoarea adaugata” se efectueaza in baza prevederilor art. 48 din Codul de procedura fiscala, in conformitate cu procedura aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1790/2007 . Erorile materiale care pot fi corectate sunt strict delimitate prin procedura aprobata prin ordin, fara a exista posibilitatea extinderii acestora prin analogie cu alte tipuri de erori. „

Trebuie sa se aiba in vedere ca OMEF 1790/2007 a fost inlocuit cu OMEF 3604/2015 pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxa pe valoarea adaugata.

Conform punctului 1 de la Anexa 1 „Instructiune de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxa pe valoarea adaugata ” din acest ordin se pot corecta doar de catre organul fiscal competent.

La punctul 3 din aceasta anexa sunt enumerate si categoriile de erori materiale care pot fi corectate:
„a) erori de transcriere, cum sunt: preluarea eronata a sumelor din jurnale; inversarea unor cifre din sumele trecute in decont; preluarea eronata a datelor din decontul perioadei fiscale anterioare (de exemplu: declararea eronata a soldului de plata din decontul perioadei fiscale anterioare) etc.;

b) inregistrarea in decont a diferentelor de taxa pe valoarea adaugata de plata, constatate de organele de control, in alte randuri decat cele stabilite prin reglementarile legale in materie;

c) erori provenind din inscrierea in decontul de taxa pe valoarea adaugata a sumelor solicitate la rambursare in perioada anterioara.”

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 22 februarie 2016

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor