Speta: Conventii civile

Speta: Conventii civile

O societate incheie doua conventii de prestari servicii cu doua persoane fizice distincte, una pensionara si una salariata. Societatea a retinut si a declarat in Declaratia 112 aferenta lunii respective contributiile conform legii (somaj, sanatate si pensii) si impozitul cu o cota de 16%.

Vom stabili astfel daca in aceasta situatie mai exista vreo obligatie de a depune alta declaratie de catre platitorul de venit (societatea) sau de catre persoana fizica cu care s-a incheiat conventia.

Solutia consultantului:

Incepand cu 1 iulie 2102, persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati de natura celor prevazute la art. 52 alin. (1) din Codul fiscal dobandesc calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii si la cel de asigurari sociale de sanatate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte. Modificarea se produce in contextul abrogarii prevederilor art. III din OUG nr. 58/2010 incepand cu aceasta data, nemaifiind datorata contributia individuala de asigurari pentru somaj.

Astfel, incepand cu data de 1 iulie 2012, persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati de natura celor prevazute la art. 52 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal , vor intra sub incidenta contributiei individuale de asigurari sociale si contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate astfel cum este reglementata de Codul fiscal . In situatia in care persoana realizeaza si venituri din salarii in baza unui contract individual de munca sau are calitatea de pensionar, nu datoreaza contributia de asigurari sociale in cota integrala potrivit art. 296 indice 21 alin. (2) din Codul fiscal , insa va datora contributia individuala de asigurari sociale de sanatate, potrivit art. 296 indice 23 alin. (3) din Codul fiscal .

In raport cu impozitul pe venit, precizam ca aplicarea art. 52 indice 1 din Codul fiscal , respectiv retinerea la sursa a impozitului pe venit final in cota de 16% aplicata la venitul brut se face in contextul in care pentru veniturile de natura celor mentionate la art. 52 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal a fost expres mentionata in contract optiunea catre acest regim de impunere.

Completarea formularului 112 – Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate se face conform cu OMFP nr., MMFPS, MS 1045/2084/793/2012. Declararea impozitului pe venit si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se va face prin completarea Sectiunii C din Anexa nr. 1.2 – Asigurat. In situatia in care nu ati procedat conform celor descrise mai sus, aveti posibilitatea de a corecta informatiile declarate prin depunerea unei declaratii rectificative. Declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular ca si declaratia care se corecteaza, bifandu-se cu X casuta aflata pe prima pagina a formularului si se completeaza integral, inscriindu-se toate datele si informatiile prevazute de formular, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia initiala.

De asemenea, in raport cu impozitul pe venit retinut la sursa, orice platitor de venituri are obligatia de a completa si depune formularul 205 – Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, in termenul stabilit de art. 93 alin. (2) din Codul fiscal , respectiv pana in ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului curent pentru anul expirat. Pentru declararea veniturilor realizate incepand cu 1 ianuarie 2012, modelul formularului si intructiunile de completare au fost aprobate prin OPANAF 1913/2012 pentru modificarea OPANAF 52/2012.

In situatia in care s-a exercitat optiunea catre impunerea finala de 16%, persoana fizica nu va mai avea obligatia de a depune formularul 200 – Declaratie privind veniturile realizate din Romania, in conformitate cu art. 83 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 24 iulie 2013

Servicii audit > Audit EAM & Audit TEAM < Firma audit

Leave a Reply