Speta: Conventie civila 2016

Speta: Conventie civila 2016

Avem contract incheiat cu o persoana fizica care nu este inregistrata fiscal si care desfasoara activitate de prestare servicii (activitatea desfasurata nu se poate incadra ca fiind o activitate independenta).

De asemenea, stabilim ce se declara in Declaratia 112 avand in vedere faptul ca este prevazuta posibilitatea declararii impozitului pe venit, a contributiei pentru asigurari de sanatate si a contributiei pentru asigurari sociale in cazul incheierii contractelor/conventiilor civile.

Asemenea venituri sunt tratate de noul Cod fiscal drept „alte venituri” si impozitate ca atare. Astfel, conform art. 114 alin. 2 lit. g din Codul fiscal si pct. 34 alin. 2 din Normele metodologice de aplicare, in categoria „alte venituri” sunt cuprinse veniturile realizate de contribuabilii care nu sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie si care desfasoara activitati de productie, comert, prestari de servicii, profesii liberale, din drepturi de proprietate intelectuala, precum si venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, fara a avea caracter de continuitate si pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II „Venituri din activitati independente” si cap. VII „Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura” din titlul IV al Codului fiscal.

Prin urmare, daca persoana fizica respectiva nu presteaza serviciile cu caracter de continuitate, atunci ele sunt tratate drept „venituri din alte surse” si supuse impozitului pe venit in baza cotei de 16% aplicata asupra venitului brut, care este impozit final, in conformitate cu prevederile art. 115 alin. 1 si 2 din Codul fiscal.

Impozitul astfel retinut la sursa se declara cu ajutorul declaratiei 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat, la poz „690–Impozit pe veniturile din alte surse”, respectiv obligatia 12 din nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat – anexa nr. 3 la OPANAF nr. 587/2016 (deci, nu se declara in declaratia 112) si se achita la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut, potrivit art. 115 alin. 3 din Codul fiscal. In plus, platitorul de venit va depune si declaratia informativa anuala 205, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, conform art. 132 din Codul fiscal.

In privinta contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS), in conformitate cu art. 177 alin. 3 din Codul fiscal, in anul 2016, persoanele care realizeaza venituri din alte surse nu datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate pentru aceste venituri, daca realizeaza venituri din salarii, pensii, activitati independente etc. pentru care de datoreaza deja CASS. In caz contrar, pentru anul 2016, in cazul persoanelor fizice care realizeaza alte venituri, CASS se stabileste de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuala, pe baza informatiilor din declaratia privind venitul realizat sau din declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum si pe baza informatiilor din evidenta fiscala, dupa caz.

Daca persoana fizica presteaza serviciile cu caracter de continuitate, atunci ea trebuie sa se autorizeze conform legislatiei in materie (OUG 44/2008) si sa se inregistreze fiscal, veniturile urmand a fi tratate ca venituri din activitati independente, cu toate consecintele fiscale de rigoare.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 10 martie 2016

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor