Speta: Constructii speciale

Speta: Constructii speciale

Avem o societate care plateste pentru utilizarea unor spatii de publicitate.

Societatea le modernizeaza si le utilizeaza pentru afise publicitare.

Aceste modernizari au fost inregistrate ca investiitii in curs (231), la punerea lor in folosinta acestea fiind trecute in contul 212 grupa 1.6.6 Constructii suport pentru panouri de afisare si publicitate.

Din punct de vederea al taxelor locale, ce obligatii are societatea care a inchiriat aceste statii?

Societatile comerciale pot utiliza bunuri mobile sau imobile in baza unor contracte de inchiriere, prin care proprietarul cedeaza dreptul de intrebuintare a bunului catre chiriasul care trebuie sa-l utilizeze si sa-l intretina in bune conditii, in asa fel incat sa-l predea la sfarsitul perioadei, in aceiasi stare in care l-a primit.
In aceste conditii, chiriasul poate efectua asupra unui bun inchiriat doua categorii de lucrari:
– lucrari de intretinere si reparatii, care sunt in sarcina sa potrivit legii sau prevederilor contractuale sau in sarcina proprietarului,
si
– lucrari de investitii si amenajari potrivit activitatii ce se desfasoara in spatiul respectiv sau pentru imbunatirea parametrilor bunului inchiriat.

Reglementarile contabile in vigoare, respectiv OMFP nr.1802/2013, prevad ca investitiile sunt tratate ca imobilizari corporale supuse amortizarii si se foloseste un analitic distinct atat pentru contul de imobilizari corporale(212/213) cat si pentru contul de amortizare aferent(281).

In ceea ce priveste reparatiile, acestea sunt considerate cheltuieli ale perioadei respective, folosindu-se un analtic distinct pentru contul 611/628.

Din punct de vedere al impozitului pe profit, potrivit prevederilor art.24 din Codul fiscal, investitiile efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie in baza unor contracte de inchiriere sunt considerate mijloace fixe amortizabile si amortizarea fiscala se calculeaza de catre cel care a efectuat investitia, pe perioada contractului sau pe durata normala de utilizare, dupa caz.

Locatorul trebuie sa comunice proprietarului valoarea lucrarilor executate.

In ceea ce priveste obligatiile pe care le are societatea care a efectuat lucrari de modernizare la activele inchiriate avem in vedere prevederile Codului fiscal, titlul IX indice 3, asa cum au fost modificate de Legea nr. 11/2015 privind aprobarea OUG nr. 102/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Aceste prevederi stabilesc ca pentru constructiile prevazute in grupa 1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificarile ulterioare, se datoreaza un impozit de 1% aplicat asupra valorii construcțiilor respective. Impozitul se refera la constructiile existente in patrimoniul societatii la data de 31 decembrie a anului anterior, evidentiate contabil in soldul debitor al ct. 212, analitic constructii speciale.

Rezulta ca pentru investitiile efectuate de societatea d-voastra la activele luate cu chirie si inregistrate in evidenta contabila in ct. 212, care se incadreaza in grupa 1.6.6 „Constructii suport pentru panouri de afisare si publicitate”, existente in sold la finele anului 2014 trebuie sa calculati si sa declarati impozitul pe constructii pana la data de 25 mai inclusiv 2015.

Impozitul pe constructii speciale, se declara potrivit prevederilor art. 296^36 din Codul fiscal
in Declaratia 100 aprobata prin Opanaf nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cu modificarile ulterioare.

Plata se face in anul 2015 in doua rate egale pana la pana la datele de 25 mai si 25 septembrie inclusiv.

Inregistrarea impozitului:
635 „analitic impozit pe constructii” = 446 „analitic impozit constructii”
446 „analitic impozit constructii” = 5121 „Conturi la banci in lei”
Cheltuielile cu impozitul sunt deductibile la calculul profitului impozabil.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 17 martie 2015

Leave a Reply