Speta: Confiscare autoturism

Speta: Confiscare autoturism

Analizam mai jos cazul unei societati comerciale care are ca obiect de activitate transport marfa si transport persoane in UE. In timpul unui transport de persoane, societatii ii este confiscat mijlocul de transport. Societatea renunta la autovehicul, neplatind amenda.

Vom vedea cum se efectueaza scoaterea din evidenta contabila mijlocul fix care mai are o valoare de amortizat destul de mare.

Solutia consultantului:
Scoaterea din evidenta a mijlocului fix confiscat se inregistreaza prin urmatoarea formula contabila:

6583        =       21x   „Imobilizari corporale”

Cheltuieli privind activele cedate
si alte operatii de capital
281x         =    21x   „Imobilizari corporale”

„Amortizari privind imobilizarile
corporale”

Din punct de vedere  al impozitului pe profit sunt aplicabile prevederile art. 21, alin. (1) referitoare la recunoasterea cheltuielilor efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile si cele ale art. 21, alin. (4) lit. b) din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

La acest din urma articol se prevede ca sumele privind cheltuielile reprezentand confiscarile aplicate de o autoritate a statului sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil.
Politia este o institutie a statului abilitata sa execute confiscari.

Din punct de vedere al TVA:
In situatia prezentata, suma TVA aferenta mijlocului fix confiscat trebuie ajustata.
Ajustarea se efectueaza in baza prevederilor cuprinse la articolul 149 alineatul 2 litera a) conform caruia taxa deductibila aferenta bunurilor de capital se ajusteaza pentru o perioada de 5 ani in  baza prevederilor alineatului 4 litera d) ” in situatia in care bunul de capital isi inceteaza existenta”.

Daca pe parcursul perioadei de ajustare intervin evenimente care vor genera ajustarea in favoarea persoanei impozabile sau in favoarea statului, ajustarile se vor efectua pentru acelasi bun de capital succesiv in cadrul perioadei de ajustare ori de cate ori apar respectivele evenimente.

Astfel, daca veti recupera bunul respectiv, in anul in care se va recupera veti efectua ajustarea in favoarea persoanei impozabile, pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare.

Ajustarea efectuata se inregistreaza d.p.d.v. contabil prin formula contabila 635 = 4426, caz in care suma inregistrata in contul 635 este nedeductibila d.p.d.v. fiscal la determinarea profitului impozabil

Operatiunea se evidentiaza in jurnalul pentru cumparari si se raporteaza prin decontul de TVA cod 300, cu semnul minus, la randul randul 31 denumit „Ajustari conform pro-rata/ajustari pentru bunurile de capital”. Suma astfel ajustata se transforma in suma TVA de plata in luna in care se efectueaza ajustarea.

Leave a Reply