Speta: Concediu necuvenit

Speta: Concediu necuvenit

Avem cazul unui angajat care a efectuat 8 zile de concediu de odihna in plus fata de 11 zile la care avea dreptul pana la 30.06.2013. Contractul individual de munca a incetat la data de 1.07.2013.

Se va vedea astfel daca angajatorul poate retine pe stat cele 8 zile, diminuand astfel salariul brut al lunii iunie, sau daca nu se va retine nimic si salariatul va depune ulterior sumele. In cel de-al doilea caz, vom vedea cum se va proceda in ce priveste declaratia 112.

Solutia consultantului:

Conform art. 256 alin. (1) din Codul muncii, salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restituie.

Alin. (2) al aceluiasi articol stabileste ca, daca salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau si care nu mai pot fi restituite in natura sau daca acestuia i s-au prestat servicii la care nu era indreptatit, este obligat sa suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor in cauza se stabileste potrivit valorii acestora de la data platii.

Astfel, salariatul este obligat sa restituie indemnizatia de concediu de odihna pe care a incasat-o necuvenit.

Confom instructiunilor de completare a formularului 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” cuprinse in Anexa 7 a OMFP nr. 1045/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate poate fi corectata de contribuabili din proprie initiativa, prin depunerea unei declaratii rectificative.

Declaratia rectificativa se utilizeaza pentru:

– corectarea impozitului pe venit, precum si a contributiilor sociale datorate de angajatori si entitati asimilate angajatorilor si retinute de catre acestia de la asigurati;
– modificarea unor elemente de identificare a asiguratului;
– modificarea unor date pe baza carora se determina stagiile de cotizare si punctajul asiguratului in sistemul public de pensii, pentru situatia cand a fost omisa inscrierea unui/unor asigurat/asigurati sau in cazul in care asiguratul/asiguratii a/au fost inregistrat/inregistrati fara temei si este necesara anularea respectivei inregistrari;
– corectarea altor informatii prevazute in formular.

Astfel, intrucat in speta, se modifica date pe baza carora se determina stagiile de cotizare si punctajul asiguratului in sistemul public de pensii apreciem ca trebuie sa rectificati declaratia 112 corespunzatoare lunii in care salariatul a efectuat concediu de odihna necuvenit.

Sursa: blogulspecialistului.ro

Data aparitiei: 31 iulie 2013

Servicii audit > Audit EAM & Audit TEAM < Firma audit

Leave a Reply