Speta: Compensare creante si datorii

Speta: Compensare creante si datorii

Vom analiza mai jos situatia a doua societati afiliate, cu datorii catre asociatul comun (ct.455). In acelasi timp, una dintre firme are o datorie fata de cealalta, din lucrari de servicii in subantrepriza.

Se va vedea astfel daca se poate compensa datoria societatii cu creanta pe care o are de incasat asociatul de la cealalta societate(provenind din contract creditare societate-ct.455).

Solutia consultantului:

Potrivit prevederilor Legii contabilitatii 82/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, societatile trebuie sa efectueze anual inventarierea activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute. Organizarea inventarierii si inregistrarea rezultatelor se face in conformitate cu dispozitiile OMFP 2861/2009.

Ca urmare a acestei operatiuni, creantele si obligatiile fata de terti sunt verificate si confirmate pe baza extraselor soldurilor conturilor de creante si datorii. Informatiile respective rezulta din „Extrasul de cont”, formular cod 14-6-3 sau din punctajele reciproce.

Atunci cand situatia creantelor si datoriilor este cunoscuta se poate trece la compensarea acestora in limita termenului de prescriptie. Stingerea unei creante/datorii si scoaterea acesteia din evidenta contabila poate fi efectuata prin incasare, prin compensare, prin prescriere sau anulare, precum si prin cedarea acesteia catre un alt creditor.

In cazul prezentat de d-voastra, sumele inregistrate in creditul contului 455 sunt, in fapt, creante ale asociatului asupra societatii (A) si ele pot fi compensate cu datoria societatii (B) catre (A), daca sunt lichide (adica au un cuantum bine determinat), certe si exigibile (au ajuns la scadenta prevazuta in contractul de imprumut/documentul in baza caruia sumele au fost inregistrate in contul 455).

De mentionat este faptul ca principiul contabil al necompensarii nu restrictioneaza compensarea creantelor cu datoriile in momentul decontarii acestora, ci doar in momentul inregistrarii lor.

Consideram ca initial au fost efectuate urmatoarele inregistrari de catre societatea A:

5311               =                      4551/A

„Casa in lei”                          „Asociati –conturi curente”

411/B               =                      704

„Clienti”                                  „Venituri din servicii prestate”

Atunci cand se hotaraste compensarea datoriei firmei A catre asociatul sau cu creanta asupra societatii B, este necesar ca societatea A sa detina un acord sau un contract de cesiune de creanta intre cele trei parti implicate in compensare. Pe baza acestui acord si a ordinelor de compensare, aceasta va inregistra in contabilitate:

455/asociat    =    411/B

Compensarea se face pana la concurenta valorii celei mai mici a creantei si datoriei.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 04 iunie 2013

Leave a Reply