Speta: Cifra de afaceri TVA societate nou infiintata

Speta: Cifra de afaceri TVA societate nou infiintata

O societate infiintata in iunie 2014 a inregistrat la 31.12.2014 o cifra de afaceri de 192.000 lei. Avand in vedere ca a functionat numai 6 luni se reconsidera cifra de afaceri pe 12 luni si trebuia sa se inregistreze in scop de TVA?

In cazul unei societati infiintate in cursul anului 2015 nu se recalculeaza plafonul de scutire de 220.000 lei  in functie de numarul de luni de activitate ramase de la data infiintarii pana la sfarsitul anului, anul infiintarii fiind tratat drept an intreg. In acest context, am in vedere prevederile  prevederile  art. 152, alin. (5) prin care se reglementeaza in mod expres faptul ca  „(5) Pentru persoana impozabila nou-infiintata care incepe o activitate economica in decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire este plafonul prevazut la alin. (1)”.

Alin. (1) al art. 152 se refera strict la  cifra de afaceri anuala de 65.000 euro  „(1) Persoana impozabila stabilita in Romania conform art. 125^1 alin. (2) lit. a), a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 65.000 euro, al carui echivalent in lei ….” , fara a impune recalcularea in functie de numarul de luni de functionare in cadrul anului  calendaristic in care persoana impozabila s-a infiintat.

Cifra de afaceri s-a recalculat in functie de numarul de luni de functionare in anul infiintarii pana la  intrarea in vigoare a prevederilor  O.U.G. nr.   24 din  6 iunie 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Anterior acestei modificari a Codului fiscal,  prin alin. (5) al art. 152 recalcularea plafonului de scutire s-a reglementat dupa cum urmeaza „Pentru persoana impozabila nou-infiintata care incepe o activitate economica in decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire prevazut la alin. (1) se determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga”.

De asemenea, prin (4) al art. 152 se reglementeaza faptul ca ” O persoana impozabila nou-infiintata poate beneficia de aplicarea regimului special de scutire, daca la momentul inceperii activitatii economice declara o cifra de afaceri anuala estimata, conform alin. (2), sub plafonul de scutire si nu opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxare, conform alin. (3)”.
In concluzie, societatea  infiintata in iunie 2014 nu trebuia sa se inregistreze in scopuri de TVA in cursul anului 2014 dupa depasirea cifrei de afaceri de 128.333 lei determinata  prin recalculare, dupa cum urmeaza:

220.000 lei : 12 luni x 7 luni = 18.333,33 lei x 7 luni = 128.333 lei

Astfel, societatea nu era  obligata sa se inregistreze dupa depasirea  unei cifre de afaceri de 192.000 lei la 31.12.2014 pana pe data de 10 ianuarie 2015 astfel incat sa devina platitoare de TVA in regim normal incepand cu 1 februarie 2015.

Societatea ar fi fost obligata sa se inregistreze pana pe 10 ianuarie 2015 numai daca, la 31.12.2014 ar fi atins sau ar fi depasit plafonul de 220.000 lei, chiar daca s-a infiintat in luna iunie 2014.

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 05 august 2015

Leave a Reply