Speta: Cheltuieli ulterioare aferente unui mijloc fix

Speta: Cheltuieli ulterioare aferente unui mijloc fix

Sub aspect fiscal, cheltuielile aferente achizitionarii, producerii, construirii, asamblarii, instalarii sau imbunatatirii mijloacelor fixe amortizabile se recupereaza prin deducerea amortizarii potrivit prevederilor art. 24 din Codul fiscal.

In privinta mijlocului fix amortizabil, acesta este definit in Codul fiscal ca fiind orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

  • este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative;
  • are o valoare fiscala mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului, la data intrarii in patrimoniul contribuabilului;
  • are o durata normala de utilizare mai mare de un an (art. 24. alin (2)).

Conform prevederilor HG 276/2013, incepand cu data de 1 iulie 2013, limita stabilita pentru valoarea de intrare a mijloacelor fixe este de 2.500 lei.

Reglementarile contabile si fiscale cuprind si prevederi referitoare la tratamentul cheltuielilor efectuate in legatura cu imobilizarile corporale utilizate in baza unor contracte de inchiriere, locatie de gestiune sau a altor contracte similare, prevederi ce pot fi sintetizate astfel:

a) Elemente amortizabile:

  • Prevederile contabile privesc cheltuielile efectuate in legatura cu imobilizarile corporale utilizate in baza unui contract de inchiriere, locatie de gestiune sau alte contracte similare care se evidentiaza in contabilitatea societatii care le-a efectuat, la imobilizari corporale sau drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate, in functie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate in legatura cu imobilizarile corporale proprii (pct. 106 reglementarile contabile);
  • Prevederile fiscale reglementeaza, de asemenea, ca fiind considerate mijloace fixe amortizabile, investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere, concesiune, locatie de gestiune, asociere in participatiune si altele asemenea (art. 24 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal).

b) Amortizare contabila – Amortizare fiscala

  •  Amortizarea imobilizarilor corporale concesionate, inchiriate sau in locatie de gestiune :

-se calculeazasi se inregistreazain contabilitate de catre societatea care le are in proprietate;

-sunt supuse amortizarii si investitiile efectuate la imobilizarile corporale luate cu chirie, pe durata contractului de inchiriere;

– la expirarea contractului de inchiriere, valoarea investitiilor efectuate si a amortizarii corespunzatoare se cedeaza proprietarului imobilizarii. In functie de clauzele cuprinse in contractul de inchiriere, transferul poate reprezenta o vanzare de active sau o alta modalitate de cedare (pct. 111 din reglementarile contabile).

  • Amortizarea fiscala pentru cheltuielile cu investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau luate in locatie de gestiune se calculeaza:

– de catre cel care a efectuat investitia, pe perioada contractului sau

– pe durata normala de utilizare, dupa caz (art. 24 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal)

Baza legala:

Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare;

HG 276/2013

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 27 februarie 2014

Leave a Reply