Speta: Cheltuieli sponsorizare

Speta: Cheltuieli sponsorizare

Avem o firma care a semnat un contract de sponsorizare in luna decembrie 2018 si s-a facut plata tot in aceeasi luna. Pe contractul de sponsorizare este mentionata perioada in care se va desfasura evenimentul: 01.07.2019 – 06.07.2019.

Avand in vedere ca evenimentul este in anul 2019, se poate trece pe cheltuieli (6584) si se poate scadea din impozitul pe profit pe anul 2018 sponsorizarea sau se va scadea din impozitul pe profit pe anul 2019?
Daca se va scadea pe anul 2019, monografiile contabile pentru anul 2018 vor fi precum cheltuiala in avans: 471 – 5121, iar pe anul 2019 cand este faptul generator: 6584 – 471?
Potrivit dispozitiilor Legii sponsorizarii nr. 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii. Sponsorizarea se poate efectua in bani si in obiecte. Bunurile materiale care fac obiectul sponsorizarii sunt evaluate prin contractul de sponsorizare, care se incheie in forma scrisa, cu specificarea obiectului, valorii si duratei sponsorizarii, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor.
La art. 4 din Lege se prevede ca poate fi beneficiar al sponsorizarii, printre altii, orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific-cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice.
Din punct de vedere fiscal, cheltuielile cu sponsorizarea efectuate in baza Legii nr. 32/1994, cu modificarile ulterioare, inregistrate in evidenta contabila proprie sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit, conform prevederilor art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile ulterioare.
Cheltuielile cu sponsorizarea se scad din impozitul pe profit datorat pentru exercitiul curent in care au fost efectuate (anul 2019) daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
– sunt in limita a 0,5% din cifra de afaceri;
– nu reprezinta mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
Atunci cand vorbim de cheltuieli cu sponsorizarea avem in vedere cazul in care sumele respective sunt inregistrate in evidenta contabila proprie drept cheltuieli ale perioadei si au la baza documentele justificative (documente de plata in cazul sponsorizarii in bani, de ex. dispozitie de plata, data incheierii contractului si prevederea expresa a perioadei la care se refera (anul 2019).
Inregistrarea in evidenta contabila se va efectua in acea perioada prin nota 6584 „Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizare”  = 5121 „Conturi la la banci in lei”.
Suma integrala a sponsorizarii poate fi dedusa timp de 7 ani consecutivi, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit. Recuperarea sumelor se face in ordinea inregistrarii lor in conditiile in care sunt respectate prevederile art. 25, alin. (4), lit. i) (adica se incadreaza in limita de 0,5% din cifra de afaceri si 20% din impozitul pe profit).
Determinarea rezultatului fiscal se face, potrivit prevederilor art. 19, alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile ulterioare, si ale pct. 5, alin. (1) din normele metodologice aprobate prin HG nr. 1/2016, cu modificarile ulterioare, pe baza veniturilor si cheltuielilor inregistrate in evidenta proprie potrivit reglementarilor contabile in vigoare. Avand in vedere aplicarea principiului contabilitatii de angajament (pct. 53 din OMFP nr. 1802/2014, cu modificarile ulterioare) potrivit caruia tranzactiile sunt recunoscute atunci cand au fost efectuate si nu pe masura ce numerarul este platit sau incasat, cheltuielile cu sponsorizarea inregistrate in anul 2018 se vor lua in calculul bazei impozabile a exercitiului 2018 numai daca informatiile din documente confirma intentia acordarii lor in aceasta perioada (din contract insa rezulta ca ele se refera la o perioada viitoare).
Astfel, imaginea fidela a situatiilor financiare va fi respectata daca se vor inregistra sumele primite in avans in anul 2018 (pentru anul 2019) prin ”ct. 471” si se va trece pe cheltuieli in exercitiul in care are lor efectuarea lor (2019). Tot in anul 2019, in trimestrul III, se vor scadea aceste cheltuieli din impozitul pe profit determinat pe baza veniturilor si cheltuielilor inregistrate in acea perioada.
Inregistrarea sumelor primite in anul 2018 de catre partea sponsorizata se poate trata drept un imprumut fara dobanda primit.

Totodata mentionam ca daca incepand cu anul 2019 societatea va deveni platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, trebuie aplicate prevederile art. 56 din Codul fiscal referitoare la sponsorizare.

Sursa: infotva.ro
Data aparitiei: 18 februarie 2019

Leave a Reply