Speta: Certificate verzi

Speta: Certificate verzi

Procedura urmatoare descrie conturile in care se inregistreaza de client contravaloarea certificatelor verzi emise de catre furnizor.

Prevederi cu privire lacontabilitatea certificatelor verzi se regasesc in sectiunea 8.3.3^ 1 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin OMFP 3055/2009.

Potrivit acestora  producatorii de energie din surse regenerabile  care beneficiaza de certificate verzi emise de operatorul de transport si sistem  potrivit legii  inregistreaza certificatele primite in contul 508 «Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate» analitic distinct  pe seama veniturilor inregistrate in avans (contul 472 «Venituri inregistrate in avans» analitic distinct). Veniturile inregistrate in avans se evidentiaza in contul de profit si pierdere pe masura vanzarii certificatelor verzi. La inregistrarea in contabilitate  certificatele verzi primite se evalueaza la pretul de tranzactionareRight-click here to download pictures. To help protect your privacy  Outlook prevented automatic download of this picture from the Internet. de la data primirii  publicat de operatorul pietei de energie electrica (S.C. OPCOM – S.A.).

La sfarsitul exercitiului financiar, certificatele verzi evidentiate in contul 508 «Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate» analitic distinct se evalueaza la valoarea de tranzactionare publicata de operatorul pietei de energie electrica (S.C. OPCOM – S.A.) pentru ultima tranzactie  cu reflectarea in rezultatul perioadei a diferentelor rezultate (contul 768 «Alte venituri financiare» sau contul 668 «Alte cheltuieli financiare»  dupa caz).

Furnizorii de energie electrica si producatorii obligati  potrivit legii  sa achizitioneze anual un numar de certificate verzi inregistreaza contravaloarea certificatelor verzi achizitionate in contul 652 «Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator». In situatia in care achizitionarea certificatelor verzi se efectueaza inainte de termenele prevazute de lege  contravaloarea certificatelor verzi se inregistreaza in contul 471 «Cheltuieli inregistrate in avans»  urmand ca la termenele legale sa se inregistreze cheltuiala in contul 652 «Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator».

In situatia in care alte entitati achizitioneaza certificate verzi in scopul realizarii de profit pe termen scurt  in conditiile prevazute de legislatie  certificatele verzi sunt asimilate investitiilor pe termen scurt  fiind inregistrate in contul 508 «Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate»/analitic distinct.

La sfarsitul exercitiului financiar, certificatele verzi se evalueaza la valoarea de tranzactionare publicata de operatorul pietei de energie electrica (S.C. OPCOM – S.A.) pentru ultima tranzactie  cu reflectarea in rezultatul perioadei a diferentelor rezultate (contul 768 «Alte venituri financiare» sau contul 668 «Alte cheltuieli financiare»  dupa caz).

Certificatele verzi anulate,  potrivit legii, pentru ca nu au fost utilizate in perioada de valabilitate se evidentiaza pe seama cheltuielilor perioadei (contul 668 «Alte cheltuieli financiare»). Acelasi tratament contabil se aplica si in cazul anularii certificatelor verzi obtinute necuvenit de un operator economic acreditat, daca acestea nu au fost inca tranzactionate.
 
Monografia  contabila privind certificatele verzi  achizitionate  in scopul realizarii de profit pe termen scurt:
 
1. Achzitia certificatelor
508 Alte investitii pe termen scurt  si creante asimilate = 401  Furnizori       
          /analitic certificate verzi


2.Anularea certificatelor neutilizate in perioada de valabilitate:
668  Alte cheltuieli financiare   = 508 / analitic certificate verzi
 
3. Evaluarea la sfarsitul exercitiului financiar:
a) Diferente favorabile:
       508/analitic certificate verzi=  768  Alte venituri financiare

sau

b) Diferente nefavorabile:
668  Alte cheltuieli financiare           =            508 / analitic certificate verzi

Sursa: fiscalitatea.ri si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 30 iunie 2014

Leave a Reply