Speta: Certificat de rezidenta – evitare dubla impunere

Speta: Certificat de rezidenta – evitare dubla impunere

Conventia de evitare a dublei impuneri faciliteaza unele operatiuni derulate de societati si elimina situatiile in care tranzactiile pot fi supuse unor obligatii duble.

Astfel, o societate din Romania, inregistrata in scopuri de TVA si inregistrata in ROI, are urmatoarele facturi de la firme din UE:

1. creare si dezvoltare pagina web pentru necesitati proprii (pentru firma din RO), lucrarile au fost efectuate de firma prestatoare in UE unde are rezidenta fiscala firma prestatoare (-Ungaria ).

2. drept de distribuire pentru un film, pe teritoriul Romaniei, contracost, tot de la o societate din UE. (Franta)

Se va stabili astfel daca societatea datoreaza impozit pe nerezidenti pentru situatiile de la punctele 1 si 2, in contextul in care la momentul platii nu exista certificatul de rezidenta fiscala  de la niciuna dintre societati. Vom vedea ce solutii exista si daca se obtine ulterior certificatul.

1. In ceea ce priveste regimul de impunere aplicat celor doua tipuri de venituri platite vor fi aplicabile prevederile art. 115 care la lit. d) stabilesc impunerea redeventelor aplicabil pentru plata dreptului de distributie a filmului, iar care la lit. k) stabilesc impunerea veniturilor din servicii (aplicabil veniturilor platite nerezidentului pentru crearea si dezvoltarea paginii web).
In lipsa certificatului de rezidenta fiscala veniturile platite, impozabile potrivit temeiului mentionat mai sus, vor face obiectul retinerii la sursa aplicandu-se cota de 16% prevazuta de art. 116 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal.

Cu toate acestea pentru redeventele platite societatii din Franta vor putea fi avute in vedere si prevederile art. 124 indice 18 si urmatoarele din Codul fiscal ce reglementeaza exceptarea de la impunere a veniturilor din redevente in cazul in care beneficiarul efectiv al redeventelor este o intreprindere din alt stat membru si daca cele doua societati sunt asociate potrivit regulilor stabilite.

Prin prezentarea certificatului de rezidenta vor fi aplicabile prevederile Conventiilor de evitare a dublei impuneri dintre Romania si cele doua state din situatia prezentata.

In ceea ce priveste veniturile platite societatii franceze pentru dreptul de distributie a filmului vor fi aplicabile prevederile art. 12 din Conventia ratificata prin Decretul nr. 270/1974. Paragraful 3 al acestui articol include expres in sfera redeventelor remuneratiile de orice natura platite pentru folosirea sau concesionarea folosirii unui drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, inclusiv filmele de cinematograf, iar paragraful 2 stabileste cota de 10% aplicata la venitul platit ce va fi retinuta in statul de sursa a venitului. In masura in care regimul fiscal mai favorabil mentionat mai sus privind intreprinderile asociate este aplicabil urmeaza ca acesta sa prevaleze si veniturile sa fie exceptate de la impozitare daca sunt indeplinite conditiile.

Pentru serviciile prestate de catre societatea din Ungaria pe teritoriul acestui stat vor fi astfel incidente prevederile art. 7 pct. 1 din Conventia ratificata prin Legea nr. 91/1994 potrivit carora profiturile unei intreprinderi a unui stat contractant vor fi impozabile numai in acel stat, in afara de cazul cand intreprinderea exercita activitati in celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo. Veniturile societatii ungare nefiind realizate printr-un sediu permanent situat in Romania vor fi impozitate exclusiv in statul de rezidenta a acesteia.

2. Cu privire la situatia in care la momentul platii venitului societatea din Romania nu detine certificatul de rezidenta fiscala ori a altor documente care sa justifice o cota mai mica sau o scutire de impozit, vor fi incidente prevederile referitoare la retinerea impozitului aplicand regula prevazuta de art. 116 din Codul fiscal.

Odata cu prezentarea certificatului urmeaza a fi facute aplicabile prevederile conventiei pentru evitarea dublei impuneri retratandu-se modul de impunere a venitului realizat de catre nerezident.

Din punct de vedere procedural, sunt incidente prevederile art. 118 alin. (3) din Codul fiscal si ale pct. 13 indice 1 din Normele metodologice de aplicare a acestui articol. Astfel, in conditiile in care in Romania s-au facut retineri de impozit ce depasesc prevederile din Conventie suma impozitului retinut in plus poate fi restituita la cererea persoanei nerezidente. Aceasta depune, in termenul legal de prescriptie  o cerere de restituire a impozitului platit in plus la platitorul de venit urmand ca suma(diferenta dintre impozitul determinat initial si cel care decurge din aplicarea conventiei) sa fie platita direct de catre acesta nerezidentului fara interventia administratiei.

In luna in care detine certificatul de rezidenta fiscala care atesta calitatea de rezident al statului respectiv pentru beneficiarului venitului in anul fiscal in care a fost realizat venitul, in vederea recuperarii de la buget a sumelor efectiv restituite, platitorul de venit va depune la organul fiscal declaratie rectificativa (Formularul 710)  corespunzatoare diminuarii obligatiilor fiscale determinate de aplicarea Conventiei si a art. 118 din Codul fiscal in care va inscrie suma efectiv restituita persoanei nerezidente cu titlu de impozit retinut in plus, completandu-se corespunzator randurile 1, 3 si 4 din formular.

Sursa: contabilul.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 24 martie 2014

Leave a Reply