Speta: Certificat de amanare TVA

Speta: Certificat de amanare TVA

Avem o societate care achizitioneaza materie prima de la un furnizor din China. Societatea are certificat de amanare a TVA in vama si, drept urmare, face taxare inversa. Ulterior, furnizorul ii acorda un rabat, insa factura o emite societatea din Romania, deoarece furnizorul nu poate emite o factura de minus. Sa vedem care va fi tratamentul din punct de vedere al TVA si unde se va declara in decontul de TVA.

Conform art. 299 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabila trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii
d) pentru taxa datorata pentru importul de bunuri efectuat conform art. 326 alin. (4) şi (5), sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale, care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor in scopuri de taxa, precum si suma taxei datorate. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa inscrie taxa pe valoarea adaugata ca taxa colectata in decontul aferent perioadei fiscale in care ia nastere exigibilitatea.
Avand in vedere ca este vorba de un import, baza de impozitare a TVA nu se reduce decat in situatia in care exista un document de regularizare emis de organele vamale, conform pct. 34 alin. (2) din normele metodologice date in aplicarea art. 289 din Codul fiscal. Potrivit acestuia:
”(2) Baza de impozitare pentru importul de bunuri nu se ajusteaza in cazul modificarii ulterioare a elementelor care au stat la baza determinarii valorii in vama a bunurilor, ca urmare a unor evenimente prevazute la art. 286 alin. (4) lit. a) -d) din Codul fiscal, cu exceptia situatiilor in care aceste modificari sunt cuprinse intr-un document pentru regularizarea situatiei emis de organele vamale.”
Pct. 104 din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal stabileste ca, in cursul perioadei fiscale, importatorii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal care au obtinut certificat de amanare de la plata, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, reflecta taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor importuri in jurnalele pentru cumparari pe baza declaratiei vamale de import sau, dupa caz, a documentului pentru regularizarea situatiei emis de autoritatea vamala. In decontul de taxa pe valoarea adaugata, taxa se evidentiaza atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in limitele si in conditiile prevazute la art. 297-301 din Codul fiscal.
In concluzie, doar in baza unui document de regularizare emis de autoritatea vamala TVA se evidentiaza cu semnul minus in jurnalul de cumparari si in decontul de TVA.
Sursa: infotva.ro
Data aparitiei: 25 septembrie 2018

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor