Speta: Casare mijloace fixe neamortizate complet

Speta: Casare mijloace fixe neamortizate complet

In analiza de mai jos, punctul central il reprezinta un mijloc fix cumparat la valoare de 10.000 lei. Valoarea ramasa de amortizat este de 6.000 lei. Mijlocul fix s-a deteriorat la transport si instalare astfel ca vom vedea daca si in ce conditii poate fi casat. De asemenea, se va stabili si tratamentul contabil si fiscal pentru alte doua mijloace fixe depozitate in conditii necorespunzatoare.

Definitia casarii o gasim prezentata in la punctul 71^6  din normele de aplicare ale art. 24(5) din Codul  „… Prin casarea unui mijloc fix se intelege operatia de scoatere din functiune a activului respectiv, urmata de dezmembrarea acestuia si valorificarea partilor componente rezultate, prin vanzare sau prin folosirea in activitatea curenta a contribuabilului.”

Avand in vedere cele prezentante,  casarea sistemului de supraveghere video trebuie sa faceti mai multe formalitati si anume:  

– intocmirea unui proces verbal de constatare a deprecierii si formularea propunerii de casare cu motivarea acesteia;

– aprobarea casarii de catre conducatorul unitatii;
– eminterea unei decizii de numire a membrilor comisiei de casare;
– incheierea unui proces verbal de casare in care sa se mentioneze piesele sau materialele rezultate din casare si modul de valorificare a acestora ( prin vanzare/ prin folosirea in unitate ca piese de schimb sau materiale sau predarea acestora la firmele de colectare a deseurilor).

In OMFP 3512/2008 privind documentele financiar-contabile   se gaseste modelul „Procesul verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/ de declasare a unor bunuri si materiale, cod 14-23/aA.

Din punct de vedere al implicatiilor fiscale in ceea ce priveste impozitul pe profit, conform prevederilor art. 24 alin. (15) din Codul fiscal si normele de aplicare ale acestui articol, castigurile sau pierderile rezultate din vanzarea ori din scoaterea din functiune a mijloacelor fixe se calculeaza pe baza valorii fiscale a acestora, diminuata cu amortizarea fiscala: „ART. 24 (15) Prin valoarea fiscala ramasa neamortizata se intelege diferenta dintre valoarea fiscala la data intrarii in patrimoniu si valoarea amortizarii fiscale 71^6. In aplicarea prevederilor art. 24 alin. (15) din Codul fiscal, cheltuielile inregistrate ca urmare a casarii unui mijloc fix cu valoarea fiscala incomplet amortizata sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile.”

Din punct de vedere al implicatiilor fiscale in ceea ce priveste TVA, sistemul de supraveghere video se incadreaza la bunuri de capital si in cazul casarii ajustarea sumei TVA deduse se efectueaza in cadrul perioadei de ajustare de 5 ani conform prevederilor art 149 alin (4) si (5) din normele de aplicare ale art 149, punctul 54. In acest caz, ajustarea se efectueaza pentru intreaga suma TVA aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare, care cuprinde si anul casarii.

Perioada de ajustare incepe de la data de 1 ianuarie a anului in care sistemul a fost achizitionat. D.p.d.v. contabil ajustarea se inregistreaza prin articolul contabil 635 = 4426 pentru cota de TVA de 19% sau 24% in vigoare la data achizitiei bunului de capital. Suma TVA dedusa, astfel ajustata, se raporteaza prin decontul de TVA cod 300, cu semnul minus, la randul 31 denumit „Ajustari conform pro-rata/ajustari pentru bunurile de capital”. Ajustarea se evidentiaza d.p.d.v. fiscal in registrul bunurilor de capital.

La fel trebuie sa procedati si cu celelalte 2 mijloace fixe care s-au degradat datorita depozitarii necorespunzatoare, cu mentiunea ca se procedeaza si la ajustarea TVA doar daca se incadreaza in cele prezentante mai sus, mai precis daca durata normala de utilizare stabilita pentru amortizarea fiscala este mai mare de 5 ani si daca suma rezultata ca urmare a fiecarei ajustari aferente unui bun de capital este mai mare de 1000 lei ( pct 16 pentru explicitarea art 149(7).

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 17 noiembrie 2014

Leave a Reply