Speta: Casare marfa

Speta: Casare marfa

Va propunem mai jos o speta privind casarea marfurilor greu vandabile si aspectele de colectare a TVA.

Solutia consultantului:

Scoaterea din evidenta a marfurilor greu vandabile se poate efectua in urma operatiunii de inventariere.

Pe baza propunerii de casare a stocurilor exprimata de catre comisia de inventariere se va intocmi un proces verbal pentru scoaterea acestora din evidenta.

Potrivit prevederilor art. 148 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal nu se fac ajustari ale taxei deductibile in cazul bunurilor de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, respectiv cele care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii, stabilite prin Normele metodologice date in aplicarea acestui articol:

1. degradarea calitativa a bunurilor se datoreaza unor cauze obiective dovedite cu documente. Sunt incluse in aceasta categorie si produsele accizabile pentru care autoritatea competenta a emis decizie de aprobare a distrugerii;

2. se face dovada ca bunurile au fost distruse;

Astfel, in situatia in care sunt indeplinite aceste conditii, la scoaterea din gestiune a acestor marfuri societatea nu are obligatia de a colecta TVA.

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 148 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal si in normele metodologice de aplicare, mai sus redate, taxa deductibila trebuie ajustata.

In conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare.

Potrivit art. 21alin. (4) lit. c), sunt considerate cheltuieli nedeductibile ” cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare, precum si TVA, daca aceasta este datorata potrivit prevederilor titlului VI. Nu intra sub incidenta acestor prevederi stocurile si mijloacele fixe amortizabile, distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora, in conditiile stabilite prin norme”.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 24 septembrie 2013

Leave a Reply