Speta: Capitalizare cheltuieli reparatii si intretinere

Speta: Capitalizare cheltuieli reparatii si intretinere

Care sunt cheltuielile cu reparatiile care se capitalizeaza? Cheltuielile cu reviziile periodice la autoturisme se capitalizeaza? Cum se procedeaza in cazul in care autoturismul este inchiriat, cheltuielile capitalizate se amortizeaza pe perioada contractului de inchiriere?

Conform pct. 227 alin. 1 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP 1802/2014 cheltuielile ulterioare efectuate in legatura cu o imobilizare corporala sunt cheltuieli ale perioadei in care sunt efectuate (adica se includ direct in cheltuielile de exploatare) sau majoreaza valoarea imobilizarii respective (adica se capitalizeaza si se recupereaza prin intermediul amortizarii), in functie de beneficiile economice aferente acestor cheltuieli (de exemplu, influenta asupra duratei de viata ramase a imobilizarilor).

Noile reglementari nu cuprind prevederi specifice in functie de care cheltuielile ulterioare cum sunt si cheltuielile cu reparatiile sunt sau nu capitalizate, insa alin. 2 al pct. 227 stabileste ca fiecare entitate, prin intermediul politicilor contabile adoptate, trebuie sa stabileasca criterii pentru departajarea acestor cheltuieli.

Spre exemplu, cheltuielile ulterioare cu reparatiile care contribuie la majorarea duratei de viata a imobilizarilor ori la imbunatirea parametrilor tehnici initiali sunt cheltuieli care trebuie capitalizate. In schimb, cheltuielile cu reparatiile curente ori de intretinere zilnica sunt considerate cheltuieli ale perioadei, recunoscute in contul de profit si pierdere pe masura ce sunt efectuate.

In privinta cheltuielilor cu reviziile periodice, pct. 230 alin. 1-3 din aceleasi reglementari prevede ca acestea urmeaza un tratament similar, respectiv sunt sau nu capitalizate in functie de criteriile de recunoastere a lor stabilite prin politicile contabile. Daca sunt capitalizate, valoarea lor se amortizeaza pe perioada dintre doua inspectii ori revizii planificate.

Aceasta posibilitate a capitalizarii cheltuielilor cu reviziile ori inspectiile periodice se aplica numai in cazul in care este vorba de cheltuieli semnificative, cum ar fi cele pentru avioane, nave maritime ori fluviale, echipamente si utilaje complexe. In cazul celorlalte cheltuieli cu reviziile periodice, cum ar fi si cele pentru autoturisme, nu se aplica politica contabila a capitalizarii, ci includerea directa in cheltuielile perioadei.

Daca imobilizarile corporale sunt inchiriate se aplica acelasi rationament pentru cheltuielile cu reparatiile ori cu reviziile periodice efectuate la imobilizarile proprii, in conformitate cu pct. 228 din reglementarile contabile anterior amintite. In ipoteza in care astfel de cheltuieli sunt capitalizate, amortizarea lor se face pe durata contractului de inchiriere potrivit pct. 239 alin. 2 din reglementari.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 12 iunie 2015

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor