Speta: Avantaje in natura

Speta: Avantaje in natura

O societate acorda doua tipuri de avantaje in natura pe care le impoziteaza pe stat: -Bunuri achizitionate special pentru a le acorda efectiv salariatilor gen excursii, mese la pranz , tablete, km personali efectuati de salariati cu autoturismele proprietatea companiei si km personali efectuati de salariati cu autoturisme inchiriate de la o companie de leasing. Vom vedea care este tratamentul fiscal in ceea ce priveste TVA-ul aferent acestor avantaje. De asemenea, stabilim daca este deductibil pentru societate TVA-ul pentru avantaje in natura si daca va trebui inclus costul TVA in avantajul in natura.

In plus, vom vedea cum se calculeaza corect km personali atat in cazul aututurismelor inchiriate, cat si in cazul autoturismelor proprietatea societatii. De asemenea, vom vedea care este tratamentul fiscal pentru TVA in cazul in care se efectueaza km personali cu autoturismul inchiriat de la o firma de leasing.

Daca s-a exercitat dreptul de deducere, suma TVA aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate pe numele angajatorului, dar care  reprezinta, in fapt,  avantaje in natura pentru salariati,  trebuie sa  reintregeasca valoarea avantajelor. Avantajele in natura sunt venituri  asimilate salariilor, fiind definite prin  art. 55 alin. (3) lit. b) care reprezinta venituri impozabile de natura salariala. Astfel, valoarea acestor avantaje  se impoziteaza la salariati prin retinerea la sursa a impozitului pe venituri 16% si a contributiilor sociale obligatorii  conform prevederilor art. 296 ^4 alin. (1)  lit. u) din  Codul fiscal, din   valoarea totala.

Deci, valoarea avantajului in natura cuprinde, obligatoriu, si suma TVA aferenta, dar numai daca s-a exercitat dreptul de deducere. Valoarea avantajului astfel calculat    se inscrie intr-o coloana distincta din statul de salarii, fiind  inclus in baza de calcul pentru determinarea:
–    obligatiilor de plata ale angajatului constand in  contributii  si impozit pe venit cu retinere la sursa;
–    obligatiilor de plata datorate de angajator.

Totusi, includerea sumei TVA deduse in valoarea avantajului in natura acordata salariatilor nu este obligatorie,  caz in care,  suma  TVA dedusa de catre angajatorul persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA,   trebuie ajustata, prin colectarea TVA. Practic, in acest caz, are  loc o operatiune asimilata unei livrari de bunuri conform prevederilor art. 128 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal

” (4) Sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata urmatoarele operatiuni:…..b) preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi puse la dispozitie altor persoane in mod gratuit, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial;” pentru care se emite autofactura ca document fiscal prin care se colecteaza TVA.   In aceasta situatie, avand in vedere ca suma TVA dedusa nu este inclusa in valoarea avantajului in natura, dar trebuie colectata ca efect al  ajustarii obligatorii a dreptului de deducere,  cheltuiala inregistrata  prin formula contabila 635 sau 6588 = 4427  este nedeductibila la determinarea profitului impozabil.  In acest sens, aduc drept argument prevederile  art. 21 alin. (4) lit. d)  din Codul fiscal prin care legiuitorul  ofera contribuabilului, indirect, posibilitatea de a selecta alternativa convenabila acestuia (sa includa sau sa nu includa TVA in valoarea avantajului):  ” (4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile: d) cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura, daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa; ….”.

Asa cum se poate constata, reintregirea avantajului in natura cu suma TVA dedusa este optionala,

In situatia in care nu se exercita dreptul de deducere a TVA, suma TVA deductibila care nu se deduce se inregistreaza pe cheltuieli de exploatare, nedeductibile la determinare profitului impozabil.  In alta ordine de idei, trebuie retinut faptul ca valoarea facturii emise pe numele societatii trebuie raportata prin declaratia cod 394 chiar daca nu se exercita dreptul de deducere a sumei TVA deductibile.

Deci, cheltuiala cu TVA care nu se deduce,  este nedeductibila d.p.d.v. al impozitului pe profit, dar numai daca suma TVA nu a fost impozitata prin retinere la sursa la salariat.

Referitor la km  personali, nu exista un anumit mod de calcul, dar numarul de km parcursi se poate citi pe kilometrajul autoturismului. Practic, nu se poate deconta salariatului un anumit numar de km, ci contravaloarea combustibilului alimentat pentru autoturismul  utilizat. Decontarea contravalorii combustibilului, dar si suportarea de catre angajator a cheltuielilor cu amortizarea sau cu inchirierea sau cu ratele de leasing reprezinta, de asemenea pentru salariat,  un avantaj in natura care se trateaza similar situatiei prezentate anterior (bunuri, excursii, mese, etc.).  Acelasi tratament fiscal se aplica si in ceea ce priveste TVA.   Astfel, decontarea contravalorii combustibilului in beneficiul salariatului  se efectueaza indiferent de modalitatea de preluare, spre utilizare, a autoturismului: din patrimoniu, prin chirie, comodat sau leasing.

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 11 mai 2015

Leave a Reply