Speta: Autofactura

Speta: Autofactura

Vom stabili mai jos cum se inregistreaza in contabilitate o autofactura primita, stabilind si daca, in cazul in care se inregistreaza pe iesiri facturi, societatea listeaza si trimite factura cu numarul sau de ordine generat de programul de facturare.

In concret, vom stabili cum trebuie sa procedeze societatea cand primeste o autofactura pe care apare la emitent si cel care a trimis autofactura, la platitor (client).

Din intrebarea trimisa intelegem ca firma dvs., in calitate de furnizor, nu a emis si trimis factura la client in timp util (pana pe data de 15 ale lunii urmatoare faptului generator).

Din aceasta cauza clientul a fost nevoit sa autofactureze marfa/produsul/serviciul furnizat de firma dvs., avand ca baza legala art. 155^1(1) din Codul fiscal:

„ART. 155^1 Alte documente (1) Persoana impozabila sau persoana juridical neimpozabila, obligata la plata taxei in conditiile art. 150 alin. (2) – (4) si (6) si ale art. 151, trebuie sa autofactureze operatiunile respective pana cel mai tarziu in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, in cazul in care persoana respective nu se afla in posesia facturii emise de furnizor/prestator.”

Chiar si in situatia in care firma dvs. a primit autofactura de la client (desi aceasta, de regula, se intocmeste doar intr-un singur exemplar de catre si pentru client doar in scopul taxei si numai daca operatiunea este taxabila din punctul de vedere al TVA), totusi trebuie sa listati si sa trimiteti clientului factura cu numarul dvs. de ordine generat de programul dvs. de facturare.

Firma dvs. nu trebuie sa inregistreze in contabilitate autofactura, ci doar factura emisa(asa cum ati mentionat dvs. pe iesiri). Autofactura are doar calitatea de document inlocuitor pentru factura, document care sta la baza intocmirii evidentelor fiscale privind TVA pentru client, pe cand factura este documentul in baza caruia clientul achita contravaloarea bunurilor receptionate de la firma dvs.

Prin similitudine cu prevederile de la art. 155^1(3 ) din Codul Fiscal:

„Art. 155^1 (3) La primirea facturii privind operatiunile prevazute la alin. (1) si (2), persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila va inscrie pe factura o referire la autofacturare, iar pe autofactura, o referire la factura”.

La primirea autofacturii veti inscrie pe facture emisa o mentiune referitoare la aceasta, iar pe autofactura, o referire la factura si la factura veti anexa autofactura primita.

Sursa: contabilul.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 07 ianuarie 2014

Leave a Reply